KSNR 19Sd/38/2016 – NSSR 9So/106/2016 ,
Správne právo – Dôchodky Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

Pre súdne konanie evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Nitra a Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová a JUDr. Viera Nevedelová

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.