Sudca – Krajský súd Banská Bystrica Výberové konanie sa uzavrelo dňa

Stav – Ukončené výberové konanie

Pozícia – Sudca

Organizácia – Krajský súd Banská Bystrica – občianskoprávne a obchodnoprávne kolégium

Miesto výkonu práce – Krajský súd v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica

Miesto konania – Krajský súd v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica

Termín konania –

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Priložené dokumenty – vyhlásenie konania a zápisnica konania

xsV zmysle Vyhlášky MS SR č. 483/2011 Z. z. Termín výberového konania určený na deň 4. júna 2012 je predsedom krajského súdu zrušený. Nový termín bude určený po zvolení kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov NR SR.

Výberová komisia

JUDr. Andrej Bartakovič, doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., JUDr. Ing. Ján Gandžala, PhD., JUDr. Alena Križanová a JUDr. Juraj Sopoliga

Kandidáti

Meno Písomná časť Ústna časť Poradie Dokumenty
JUDr. Lucia Podracká vyhlásenie

Informácie o výberovom konaní boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.