JUDr. Alena Križanová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 253 pojednávaní a 1 738 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Zmluva o dielo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Reštrukturalizácia
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1 838,15 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.741,20 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie oddlženia pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3244,34 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zapl.986,75 Eur istiny s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.069,50 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 215,40 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie odporovateľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.