JUDr. Alena Križanová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 348 pojednávaní a 2 060 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Reštrukturalizácia
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Konkurz
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 1 590 766,44 Kč s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zaplatenie 248.954,39… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody - zaplatenie 15… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody - zaplatenie 15… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10.772,69 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, incidenčná žaloba o určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie oddĺženia Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 926 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, O určenie pravosti popretých… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o ochranu práv z ochrannej… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.