Okresný súd Čadca Ul. 17. novembra 1256, 022 21 Čadca

At the court there are 17 judges working.

For the court we register 28,820 hearings and 35,769 judgements.

Overall 4th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 214,246€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 16th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 12.1 months
 • Average duration for year 2012 is 11.3 months
 • Average duration for year 2011 is 10.6 months
 • Average duration for year 2010 is 21.5 months

Overall 20th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 15.6 months
 • Average duration for year 2012 is 13.9 months
 • Average duration for year 2011 is 6.9 months
 • Average duration for year 2010 is 15.9 months

Overall 22nd slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 7.5 months
 • Average duration for year 2012 is 6.6 months
 • Average duration for year 2011 is 5.7 months
 • Average duration for year 2010 is 5.7 months

Overall 8th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 6.3 months
 • Average duration for year 2012 is 5.2 months
 • Average duration for year 2011 is 6 months
 • Average duration for year 2010 is 10.7 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Čadca
Ul. 17. novembra 1256
022 21 Čadca
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:15 - 13:30
utorok: 8:00 - 11:00, 12:15 - 13:30
streda: 8:00 - 11:00, 12:15 - 14:45
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:15 - 13:30
piatok: 8:00 - 11:00, 12:15 - 13:30

Podateľňa

Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Adriana Pytliaková, PhD. a podpredseda je Mgr. Andrea Kubjatková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Erika Dodulíková

sudkyňa

3 028

1 800

Mgr. Anna Holeščáková

sudkyňa

1 998

2 082

Mgr. Lenka Janíková

sudkyňa

551

616

Mgr. Alena Jančulová

sudkyňa

2 051

2 676

JUDr. Antónia Kauzalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Kajetán Kičura

sudca

1

187

JUDr. Jozef Korduliak

sudca

447

316

JUDr. Ľubomíra Krišťáková

sudkyňa

2 803

2 398

Mgr. Oľga Krőnová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Kubjatková

podpredseda

3 440

3 583

JUDr. Michal Mravec

sudca

2 250

1 934

JUDr. Anna Plichtíková

sudkyňa

3 334

4 288

JUDr. Dr. Adriana Pytliaková

sudkyňa

1 631

1 991

JUDr. PhD. Adriana Pytliaková

predseda

0

0

Mgr. Lýdia Stehurová

sudkyňa

1 681

1 926

Mgr. Zlatica Vysocká

sudca

305

586

JUDr. Laura Žideková

sudkyňa

2 878

2 770

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Jana Bebčáková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Eva Capková

pravdepodobne VSÚ

0

316

Mgr. Petra Cipková

neznáma pracovníčka

0

359

Mgr. Erika Dodulíková

sudkyňa

3 028

1 800

Mgr. Richard Golis

sudca

659

776

JUDr. Milan Gylánik

sudca

852

1 036

Iveta Hlavatá

pravdepodobne VSÚ

0

84

Mgr. Anna Holeščáková

sudkyňa

1 998

2 082

JUDr. Anna Hozáková

sudkyňa

930

1 180

Mgr. Miriam Hrušková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Lenka Janíková

sudkyňa

551

616

Mgr. Alena Jančulová

sudkyňa

2 051

2 676

JUDr. Antónia Kauzalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Kajetán Kičura

sudca

1

187

Adriana Kocincová

pravdepodobne VSÚ

0

101

JUDr. Jozef Korduliak

sudca

447

316

JUDr. Ľubomíra Krišťáková

sudkyňa

2 803

2 398

Mgr. Oľga Krőnová

sudkyňa

0

0

Mgr. Magdaléna Kubatková

pravdepodobne VSÚ

0

27

Mgr. Marianna Kubicová

pravdepodobne VSÚ

0

212

Mgr. Andrea Kubjatková

podpredseda

3 440

3 583

JUDr. Štefan Marťák

sudca

0

3

JUDr. Jaroslava Morawská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Michal Mravec

sudca

2 250

1 934

JUDr. Monika Plešivčáková

pravdepodobne VSÚ

2

1 011

JUDr. Anna Plichtíková

sudkyňa

3 334

4 288

JUDr. PhD. Adriana Pytliaková

predseda

0

0

Mgr. Lýdia Stehurová

sudkyňa

1 681

1 926

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

0

16

Mgr. Zlatica Vysocká

sudca

305

586

JUDr. Anna Zagrapanová

pravdepodobne VSÚ

1

311

Mgr. Patrícia Šadibolová

pravdepodobne VSÚ

0

394

Mgr. Juraj Štetiar

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Milan Švaňa

sudca

0

1

JUDr. Laura Žideková

sudkyňa

2 878

2 770

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok bez odôvodnenia – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, žiadosť o udelenie poverenia… Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Čadca
  Sudca – Mgr. Alena Jančulová
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2514,13 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiad. podiel.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie mal. detí do osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. + NO Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 14.244,62 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Čadca
  Sudca – Mgr. Erika Dodulíková
  Obžalovaný – U. F.
 10. Predbežné prejednanie sporu, nerušenie v užívaní Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .