Mgr. Alena Jančulová

 1. Active judge at the court Okresný súd Žilina, we register 8 hearings and no judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Čadca, we register 2,141 hearings and 2,773 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 13 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 10
 • Delays prior to case assignment – 8

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1257 days in the period and was assigned on average 58 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 21.5 from 40 possible points and ranked on 317 – 344. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 12.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 74.4% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 219
 • Number of Affirmed Decisions – 163

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.1% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 318.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 204 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 107 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 52.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 144.4% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 6 and delays prior to case assignment 6.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 672 days and on average was assigned 210 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 50
 • Number of confirmed judgements – 32

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 191 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 309 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 159 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 39% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 113% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 219 – 232. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Občianskoprávna a obchodná agenda, 12.11.2013, Omšenie
 • 2012 – 18.10.2012 – metodické usmernenie, súdne poplatky 29.11.–30–11–2012 – ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP
 • 2011 – majetkové, vecné a pozemkové práva – 1 deň exekučné právo – 1 deň súdne poplatky a trovy konania po novele OSP – 1 deň ; 2012 – 18.10.2012 – metodické usmernenie, súdne poplatky 29.11.–30–11–2012 – ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP; 2013 – Občianskoprávna a obchodná agenda, 12.11.2013, Omšenie
 • 2011 – majetkové, vecné a pozemkové práva – 1 deň exekučné právo – 1 deň súdne poplatky a trovy konania po novele OSP – 1 deň

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, žiadosť o udelenie poverenia… Hearing will be held on

  Hearing date is in far future, there is an error in original data.
  Court – Okresný súd Čadca
  Judge – Mgr. Alena Jančulová
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8.460 EUR s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 6302,37 € s prísl. Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie BSM za trvania… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zriadenie vecných bremien -… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 33.622,- € s prísl Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie BSM za trvania… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 6302,37 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 257,99 Eur s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 139,65 Eur s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 663,5 Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.