Okresný súd Čadca Ul. 17. novembra 1256, 022 21 Čadca

Na súde pracuje 17 sudcov.

Pre súd evidujeme 28 820 pojednávaní a 35 717 rozhodnutí.

Celkovo 4. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 214 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 12,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 21,5 mesiaca

Celkovo 20. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 13,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15,9 mesiaca

Celkovo 22. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,7 mesiaca

Celkovo 8. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,7 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Čadca
Ul. 17. novembra 1256
022 21 Čadca
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:15 - 13:30
utorok: 8:00 - 11:00, 12:15 - 13:30
streda: 8:00 - 11:00, 12:15 - 14:45
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:15 - 13:30
piatok: 8:00 - 11:00, 12:15 - 13:30

Podateľňa

Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Adriana Pytliaková, PhD. a podpredseda je Mgr. Andrea Kubjatková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Erika Dodulíková

sudkyňa

3 028

1 792

Mgr. Anna Holeščáková

sudkyňa

1 998

2 077

Mgr. Lenka Janíková

sudkyňa

551

612

Mgr. Alena Jančulová

sudkyňa

2 051

2 675

JUDr. Antónia Kauzalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Kajetán Kičura

sudca

1

187

JUDr. Jozef Korduliak

sudca

447

316

JUDr. Ľubomíra Krišťáková

sudkyňa

2 803

2 396

Mgr. Oľga Krőnová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Kubjatková

podpredseda

3 440

3 576

JUDr. Michal Mravec

sudca

2 250

1 931

JUDr. Anna Plichtíková

sudkyňa

3 334

4 287

JUDr. Dr. Adriana Pytliaková

sudkyňa

1 631

1 989

JUDr. PhD. Adriana Pytliaková

predseda

0

0

Mgr. Lýdia Stehurová

sudkyňa

1 681

1 920

Mgr. Zlatica Vysocká

sudca

305

586

JUDr. Laura Žideková

sudkyňa

2 878

2 759

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Jana Bebčáková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Eva Capková

pravdepodobne VSÚ

0

316

Mgr. Petra Cipková

neznáma pracovníčka

0

359

Mgr. Erika Dodulíková

sudkyňa

3 028

1 792

Mgr. Richard Golis

sudca

659

776

JUDr. Milan Gylánik

sudca

852

1 036

Iveta Hlavatá

pravdepodobne VSÚ

0

84

Mgr. Anna Holeščáková

sudkyňa

1 998

2 077

JUDr. Anna Hozáková

sudkyňa

930

1 180

Mgr. Miriam Hrušková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Lenka Janíková

sudkyňa

551

612

Mgr. Alena Jančulová

sudkyňa

2 051

2 675

JUDr. Antónia Kauzalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Kajetán Kičura

sudca

1

187

Adriana Kocincová

pravdepodobne VSÚ

0

101

JUDr. Jozef Korduliak

sudca

447

316

JUDr. Ľubomíra Krišťáková

sudkyňa

2 803

2 396

Mgr. Oľga Krőnová

sudkyňa

0

0

Mgr. Magdaléna Kubatková

pravdepodobne VSÚ

0

27

Mgr. Marianna Kubicová

pravdepodobne VSÚ

0

212

Mgr. Andrea Kubjatková

podpredseda

3 440

3 576

JUDr. Štefan Marťák

sudca

0

3

JUDr. Jaroslava Morawská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Michal Mravec

sudca

2 250

1 931

JUDr. Monika Plešivčáková

pravdepodobne VSÚ

2

1 010

JUDr. Anna Plichtíková

sudkyňa

3 334

4 287

JUDr. PhD. Adriana Pytliaková

predseda

0

0

Mgr. Lýdia Stehurová

sudkyňa

1 681

1 920

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

0

16

Mgr. Zlatica Vysocká

sudca

305

586

JUDr. Anna Zagrapanová

pravdepodobne VSÚ

1

311

Mgr. Patrícia Šadibolová

pravdepodobne VSÚ

0

394

Mgr. Juraj Štetiar

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Milan Švaňa

sudca

0

1

JUDr. Laura Žideková

sudkyňa

2 878

2 759

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok bez odôvodnenia – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, žiadosť o udelenie poverenia… Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Čadca
  Sudca – Mgr. Alena Jančulová
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2514,13 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiad. podiel.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie mal. detí do osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. + NO Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 14.244,62 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Čadca
  Sudca – Mgr. Erika Dodulíková
  Obžalovaný – U. F.
 10. Predbežné prejednanie sporu, nerušenie v užívaní Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .