JUDr. Anna Hozáková

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Čadca, we register 930 hearings and 1,180 judgements.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 3 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 440 days and on average was assigned 185 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 42,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 91
 • Number of confirmed judgements – 39

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 569 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 483 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 241 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 47,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 110,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 8,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 721 – 724. mieste. Za kvalitu získal 1,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 7 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – nezúčastnila
 • 2012 – nezúčastnila

Published judgements

 1. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 2. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie istiny vo výške… Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Zvýšenie výživného na malol. deti Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vysporiadanie BSM Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 4 079,83 € s prísl. Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 196,57 € s prísl. Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 449,86 € s prísl. Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 963,34 € s prísl. Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 661,71 € s prísl. Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 379, 24 € s prísl. Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 698,02 € s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.