Okresný súd Partizánske 1. mája 4, 958 26 Partizánske

At the court there are 2 judges working.

For the court we register 18,264 hearings and 27,726 judgements.

Overall 1st to 2nd at least fined court out of 54 district courts.

Fines from the Constitutional Court of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 0€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 11th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 9.7 months
 • Average duration for year 2012 is 8.2 months
 • Average duration for year 2011 is 7.1 months
 • Average duration for year 2010 is 5.6 months

Overall 4th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 10.3 months
 • Average duration for year 2012 is 10 months
 • Average duration for year 2011 is 4.9 months
 • Average duration for year 2010 is 4.7 months

Overall 4th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 4.1 months
 • Average duration for year 2012 is 3.5 months
 • Average duration for year 2011 is 3.2 months
 • Average duration for year 2010 is 3.1 months

Overall 3rd fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 2.8 months
 • Average duration for year 2012 is 2.6 months
 • Average duration for year 2011 is 2.1 months
 • Average duration for year 2010 is 2.6 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Partizánske
1. mája 4
958 26 Partizánske
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 31.12. od 7:30 hod. do 11.30 hod. od 12:00 hod. do 13:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
dňa 31.12. od 07.30 hod. do 11.30 hod. od 12.00 hod. do 13.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Eva Matulayová

sudkyňa

941

844

JUDr. Peter Šefčík

sudca

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Infocentrum

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Alena Blašková

sudkyňa

3 010

2 706

JUDr. Božena Brinčíková

sudkyňa

1 963

2 100

Mgr. Alena Hudecová

pravdepodobne VSÚ

0

367

JUDr. PhD. Eva Matulayová

sudkyňa

941

844

JUDr. Pavol Miháľ

pravdepodobne VSÚ

0

32

Simona Plachá

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Monika Podmanická

pravdepodobne VSÚ

0

560

JUDr. Adriana Považanová

sudkyňa

358

526

Mgr. Anna Ratvajská

pravdepodobne VSÚ

0

616

Mgr. PhD. Radoslav Smatana

sudca

3 030

2 521

JUDr. Jozef Stanko

sudca

0

3

JUDr. Eduard Szabo

sudca

3 596

3 845

Mgr. Michal Vigaš

sudca

3 098

3 591

JUDr. Peter Šefčík

sudca

0

0

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

393

696

JUDr. Peter Štefčík

predseda

1 423

3 737

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, neposkytnutie pomoci §… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného a zverenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin krádeže… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Partizánske
  Sudca – Mgr. Michal Vigaš
  Obžalovaný – U. I.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 852,73 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .