Okresný súd Partizánske 1. mája 4, 958 26 Partizánske

At the court there are 8 judges working.

For the court we register 17,195 hearings and 26,762 judgements.

Overall 1st to 2nd at least fined court out of 54 district courts.

Fines from the Constitutional Court of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 0€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 11th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 9.7 months
 • Average duration for year 2012 is 8.2 months
 • Average duration for year 2011 is 7.1 months
 • Average duration for year 2010 is 5.6 months

Overall 4th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 10.3 months
 • Average duration for year 2012 is 10 months
 • Average duration for year 2011 is 4.9 months
 • Average duration for year 2010 is 4.7 months

Overall 4th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 4.1 months
 • Average duration for year 2012 is 3.5 months
 • Average duration for year 2011 is 3.2 months
 • Average duration for year 2010 is 3.1 months

Overall 3rd fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 2.8 months
 • Average duration for year 2012 is 2.6 months
 • Average duration for year 2011 is 2.1 months
 • Average duration for year 2010 is 2.6 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Partizánske
1. mája 4
958 26 Partizánske
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 31.12.2021 od 7:30 hod. do 11.30 hod. od 12:00 hod. do 13:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
dňa 31.12.2021 od 07.30 hod. do 11.30 hod. od 12.00 hod. do 13.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Štefčík.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Alena Blašková

sudkyňa

2 843

2 566

JUDr. Božena Brinčíková

sudkyňa

1 883

2 035

JUDr. PhD. Eva Matulayová

sudkyňa

941

844

Mgr. PhD. Radoslav Smatana

sudca

2 740

2 330

JUDr. Eduard Szabo

sudca

3 458

3 710

Mgr. Michal Vigaš

sudca

2 877

3 356

JUDr. Peter Šefčík

sudca

0

0

JUDr. Peter Štefčík

predseda

1 250

3 558

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Infocentrum

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Alena Blašková

sudkyňa

2 843

2 566

JUDr. Božena Brinčíková

sudkyňa

1 883

2 035

Mgr. Alena Hudecová

pravdepodobne VSÚ

0

367

JUDr. PhD. Eva Matulayová

sudkyňa

941

844

JUDr. Pavol Miháľ

pravdepodobne VSÚ

0

32

Simona Plachá

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Monika Podmanická

pravdepodobne VSÚ

0

560

JUDr. Adriana Považanová

sudkyňa

358

525

Mgr. Anna Ratvajská

pravdepodobne VSÚ

0

615

Mgr. PhD. Radoslav Smatana

sudca

2 740

2 330

JUDr. Jozef Stanko

sudca

0

3

JUDr. Eduard Szabo

sudca

3 458

3 710

Mgr. Michal Vigaš

sudca

2 877

3 356

JUDr. Peter Šefčík

sudca

0

0

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

393

696

JUDr. Peter Štefčík

predseda

1 250

3 558

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného a zverenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 232.320,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 2.200,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 20.000,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu nemajetkovej ujmy v… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokr. zločin skrátenia… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 3.000,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.400,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .