Uznesenie ,
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Rozhodnuté bolo na súde Okresný súd Rimavská Sobota

Rozhodutie vydal sudca JUDr. Margita Žilková

Forma rozhodnutia – Uznesenie

Povaha rozhodnutia – Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Prečítať rozhodnutie

Sumár – Keďže žaloba bola vzatá späť skôr ako sa začalo pojednávanie, súd konanie podľa § 96 ods. 1 a 3 O. s. p. zastavil a súčasne z toho istého dôvodu podľa § 11 ods. 3,4 a 6 zák. č. 71/92 Zb. v platnom znení vracia žalobcovi zaplatený súdny poplatok za návrh na začatie konania (zaplatený bol v sume 16,50 € na účet súdu) krátený o 6,63 eur.

Informácie o súdnom rozhodnutí boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.