Okresný súd Rimavská Sobota Nám. Mihálya Tompu 1, 979 14 Rimavská Sobota

Na súde pracuje 19 sudcov.

Pre súd evidujeme 26 032 pojednávaní a 53 686 rozhodnutí.

Celkovo 18. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 8 399€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 2. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8 mesiaca

Celkovo 16. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,4 mesiaca

Celkovo 2. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,4 mesiaca

Celkovo 13. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Okresný súd Rimavská Sobota
Nám. Mihálya Tompu 1
979 14 Rimavská Sobota
Slovenská republika

Informačné centrum

Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Zachar a podpredseda je JUDr. Zoltán Boros.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Ivan Antal

sudca

2 106

2 272

Ján Bodnár

sudca

1 622

1 570

JUDr. Zoltán Boros

podpredseda

540

5 127

JUDr. Eva Čipková

sudkyňa

2 239

2 288

JUDr. Peter Csank

sudca

1 456

1 826

JUDr. Ivan Ďalak

sudca

1 981

1 921

JUDr. Adriana Dulovičová

sudkyňa

1 990

2 025

Mgr. Zoltán Dusza

sudca

452

717

JUDr. Pavol Koreň

sudca

0

0

JUDr. Martina Koreňová

sudkyňa

1 710

2 027

JUDr. Viera Kvetková

sudkyňa

1 785

2 111

Mgr. Ondrej Labancz

sudca

0

0

JUDr. Stanislava Nosková

sudkyňa

247

372

JUDr. Alena Ondrejová

sudkyňa

1 941

1 711

JUDr. Karol Sýkora

sudca

0

0

JUDr. Katarína Petráň Vinczeová

sudkyňa

398

359

JUDr. Peter Zachar

predseda

835

927

JUDr. Margita Žilková

sudkyňa

1 502

2 130

Mgr. Alica Žingorová

sudkyňa

2 791

2 433

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Adamčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 123

Mgr. Ivan Antal

sudca

2 106

2 272

Ján Bodnár

sudca

1 622

1 570

JUDr. Zoltán Boros

podpredseda

540

5 127

Mária Bystrianska

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Lucia Černáková

pravdepodobne VSÚ

0

147

JUDr. Eva Čipková

sudkyňa

2 239

2 288

JUDr. Peter Csank

sudca

1 456

1 826

JUDr. Ivan Ďalak

sudca

1 981

1 921

JUDr. Adriana Dulovičová

sudkyňa

1 990

2 025

Mgr. Zoltán Dusza

sudca

452

717

Mgr. Andrea Grajcárová

pravdepodobne VSÚ

1

116

JUDr. Edmund Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 455

JUDr. Lucia Hromádková

pravdepodobne VSÚ

0

837

JUDr. Pavol Koreň

sudca

0

0

JUDr. Martina Koreňová

sudkyňa

1 710

2 027

JUDr. Adriana Krpčiarová

pravdepodobne VSÚ

1

175

Mgr. Mária Kršiaková

pravdepodobne VSÚ

0

13

Anna Kučerová

pravdepodobne VSÚ

1

508

JUDr. Vladimír Kvetko

sudca

0

0

JUDr. Viera Kvetková

sudkyňa

1 785

2 111

Mgr. Ondrej Labancz

sudca

0

0

JUDr. Alžbeta Marková

sudkyňa

2 404

2 465

JUDr. Stanislava Nosková

sudkyňa

247

372

Mgr. Miroslav Ondrej

pravdepodobne VSÚ

0

842

JUDr. Alena Ondrejová

sudkyňa

1 941

1 711

Viera Paliderová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Andrea Rešetárová

pravdepodobne VSÚ

0

693

JUDr. Karol Sýkora

sudca

0

0

JUDr. Katarína Petráň Vinczeová

sudkyňa

398

359

Mgr. Mária Vojtková

pravdepodobne VSÚ

0

3 524

Mgr. Gabriela Wirtschafterová

pravdepodobne VSÚ

1

1 626

JUDr. Peter Zachar

predseda

835

927

JUDr. Margita Žilková

sudkyňa

1 502

2 130

Mgr. Alica Žingorová

sudkyňa

2 791

2 433

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie bez odôvodnenia – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie bez odôvodnenia – Sloboda a ľudská…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 12.818,84 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 109,97 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 81,18 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.282,23 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .