Okresný súd Rimavská Sobota Nám. Mihálya Tompu 1, 979 14 Rimavská Sobota

Na súde pracuje 19 sudcov.

Pre súd evidujeme 29 635 pojednávaní a 58 112 rozhodnutí.

Celkovo 18. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 8 399€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 2. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8 mesiaca

Celkovo 16. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,4 mesiaca

Celkovo 2. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,4 mesiaca

Celkovo 13. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Okresný súd Rimavská Sobota
Nám. Mihálya Tompu 1
979 14 Rimavská Sobota
Slovenská republika

Informačné centrum

Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Zachar a podpredseda je JUDr. Peter Csank.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Ivan Antal

sudca

2 473

2 590

Ján Bodnár

sudca

1 622

1 621

JUDr. Zoltán Boros

sudca

832

5 487

JUDr. Peter Csank

podpredseda

1 747

2 333

JUDr. Adriana Dulovičová

sudkyňa

2 206

2 265

Mgr. Zoltán Dusza

sudca

452

717

JUDr. Pavol Koreň

sudca

0

0

JUDr. Martina Koreňová

sudkyňa

1 854

2 266

JUDr. Viera Kvetková

sudkyňa

2 007

2 388

Mgr. Ondrej Labancz

sudca

0

0

JUDr. Stanislava Nosková

sudkyňa

358

518

JUDr. Alena Ondrejová

sudkyňa

1 941

1 744

JUDr. Karol Sýkora

sudca

0

0

JUDr. Katarína Petráň Vinczeová

sudkyňa

491

455

JUDr. Peter Zachar

predseda

1 229

1 153

JUDr. Eva Čipková

sudkyňa

2 487

2 513

JUDr. Ivan Ďalak

sudca

2 231

2 135

JUDr. Margita Žilková

sudkyňa

1 685

2 363

Mgr. Alica Žingorová

sudkyňa

3 214

2 853

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Adamčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 124

Mgr. Ivan Antal

sudca

2 473

2 590

Ján Bodnár

sudca

1 622

1 621

JUDr. Zoltán Boros

sudca

832

5 487

Mária Bystrianska

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Peter Csank

podpredseda

1 747

2 333

JUDr. Adriana Dulovičová

sudkyňa

2 206

2 265

Mgr. Zoltán Dusza

sudca

452

717

Mgr. Andrea Grajcárová

pravdepodobne VSÚ

1

116

JUDr. Edmund Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 543

JUDr. Lucia Hromádková

pravdepodobne VSÚ

0

837

JUDr. Pavol Koreň

sudca

0

0

JUDr. Martina Koreňová

sudkyňa

1 854

2 266

JUDr. Adriana Krpčiarová

pravdepodobne VSÚ

1

175

Mgr. Mária Kršiaková

pravdepodobne VSÚ

0

13

Anna Kučerová

pravdepodobne VSÚ

1

544

JUDr. Vladimír Kvetko

sudca

0

0

JUDr. Viera Kvetková

sudkyňa

2 007

2 388

Mgr. Ondrej Labancz

sudca

0

0

JUDr. Alžbeta Marková

sudkyňa

2 774

2 894

JUDr. Stanislava Nosková

sudkyňa

358

518

Mgr. Miroslav Ondrej

pravdepodobne VSÚ

0

909

JUDr. Alena Ondrejová

sudkyňa

1 941

1 744

Viera Paliderová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Andrea Rešetárová

pravdepodobne VSÚ

0

708

JUDr. Karol Sýkora

sudca

0

0

JUDr. Katarína Petráň Vinczeová

sudkyňa

491

455

Mgr. Mária Vojtková

pravdepodobne VSÚ

0

3 589

Mgr. Gabriela Wirtschafterová

pravdepodobne VSÚ

1

1 626

JUDr. Peter Zachar

predseda

1 229

1 153

Mgr. Lucia Černáková

pravdepodobne VSÚ

0

147

JUDr. Eva Čipková

sudkyňa

2 487

2 513

JUDr. Ivan Ďalak

sudca

2 231

2 135

JUDr. Margita Žilková

sudkyňa

1 685

2 363

Mgr. Alica Žingorová

sudkyňa

3 214

2 853

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie bez odôvodnenia – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 172 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Zoltán Boros
  Obžalovaný – X. J.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 277 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Zoltán Boros
  Obžalovaný – J. B.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 207 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – Mgr. Ivan Antal
  Obžalovaný – K. J.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 172 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – Mgr. Ivan Antal
  Obžalovaný – J. H.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 207 odsek 1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Peter Zachar
  Obžalovaný – G. D.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Peter Zachar
  Obžalovaný – D. T.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 1077,36 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .