Okresný súd Rimavská Sobota Nám. Mihálya Tompu 1, 979 14 Rimavská Sobota

Na súde pracuje 19 sudcov.

Pre súd evidujeme 25 981 pojednávaní a 52 981 rozhodnutí.

Celkovo 18. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 8 399€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 2. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8 mesiaca

Celkovo 16. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,4 mesiaca

Celkovo 2. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,4 mesiaca

Celkovo 13. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná

Adresa

Okresný súd Rimavská Sobota
Nám. Mihálya Tompu 1
979 14 Rimavská Sobota
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Zachar a podpredseda je JUDr. Zoltán Boros.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Ivan Antal

sudca

2 075

2 133

Ján Bodnár

sudca

1 622

1 515

JUDr. Zoltán Boros

podpredseda

529

4 970

JUDr. Eva Čipková

sudkyňa

2 224

2 209

JUDr. Peter Csank

sudca

1 433

1 726

JUDr. Ivan Ďalak

sudca

1 964

1 868

JUDr. Adriana Dulovičová

sudkyňa

1 985

1 968

Mgr. Zoltán Dusza

sudca

452

705

JUDr. Pavol Koreň

sudca

0

0

JUDr. Martina Koreňová

sudkyňa

1 694

1 962

JUDr. Viera Kvetková

sudkyňa

1 771

2 026

Mgr. Ondrej Labancz

sudca

0

0

JUDr. Stanislava Nosková

sudkyňa

227

319

JUDr. Alena Ondrejová

sudkyňa

1 944

1 635

JUDr. Karol Sýkora

sudca

0

0

JUDr. Katarína Petráň Vinczeová

sudkyňa

399

327

JUDr. Peter Zachar

predseda

781

863

JUDr. Margita Žilková

sudkyňa

1 495

2 050

Mgr. Alica Žingorová

sudkyňa

2 761

2 299

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Adamčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 107

Mgr. Ivan Antal

sudca

2 075

2 133

Ján Bodnár

sudca

1 622

1 515

JUDr. Zoltán Boros

podpredseda

529

4 970

Mária Bystrianska

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Lucia Černáková

pravdepodobne VSÚ

0

143

JUDr. Eva Čipková

sudkyňa

2 224

2 209

JUDr. Peter Csank

sudca

1 433

1 726

JUDr. Ivan Ďalak

sudca

1 964

1 868

JUDr. Adriana Dulovičová

sudkyňa

1 985

1 968

Mgr. Zoltán Dusza

sudca

452

705

Mgr. Andrea Grajcárová

pravdepodobne VSÚ

1

111

JUDr. Edmund Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 388

JUDr. Lucia Hromádková

pravdepodobne VSÚ

0

809

JUDr. Pavol Koreň

sudca

0

0

JUDr. Martina Koreňová

sudkyňa

1 694

1 962

JUDr. Adriana Krpčiarová

pravdepodobne VSÚ

1

172

Mgr. Mária Kršiaková

pravdepodobne VSÚ

0

13

Anna Kučerová

pravdepodobne VSÚ

1

486

JUDr. Vladimír Kvetko

sudca

0

0

JUDr. Viera Kvetková

sudkyňa

1 771

2 026

Mgr. Ondrej Labancz

sudca

0

0

JUDr. Alžbeta Marková

sudkyňa

2 364

2 350

JUDr. Stanislava Nosková

sudkyňa

227

319

Mgr. Miroslav Ondrej

pravdepodobne VSÚ

0

810

JUDr. Alena Ondrejová

sudkyňa

1 944

1 635

Viera Paliderová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Andrea Rešetárová

pravdepodobne VSÚ

0

687

JUDr. Karol Sýkora

sudca

0

0

JUDr. Katarína Petráň Vinczeová

sudkyňa

399

327

Mgr. Mária Vojtková

pravdepodobne VSÚ

0

3 402

Mgr. Gabriela Wirtschafterová

pravdepodobne VSÚ

1

1 545

JUDr. Peter Zachar

predseda

781

863

JUDr. Margita Žilková

sudkyňa

1 495

2 050

Mgr. Alica Žingorová

sudkyňa

2 761

2 299

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 12.818,84 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 92,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o neplatnosť dražby Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zaplatenie 2.806,81 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .