Okresný súd Rimavská Sobota Nám. Mihálya Tompu 1, 979 14 Rimavská Sobota

Na súde pracuje 25 sudcov.

Pre súd evidujeme 32 024 pojednávaní a 60 720 rozhodnutí.

Celkovo 18. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 8 399€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 2. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8 mesiaca

Celkovo 16. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,4 mesiaca

Celkovo 2. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,4 mesiaca

Celkovo 13. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,8 mesiaca

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Okresný súd Rimavská Sobota
Nám. Mihálya Tompu 1
979 14 Rimavská Sobota
Slovenská republika

Informačné centrum

Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Sudkyňa súdu je JUDr. Miroslava Kvetková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Ivan Antal

sudca

2 685

2 853

Ján Bodnár

sudca

1 622

1 634

JUDr. Zoltán Boros

sudca

1 063

5 724

JUDr. Peter Csank

sudca

1 945

2 550

JUDr. Adriana Dulovičová

sudkyňa

2 345

2 392

Mgr. Zoltán Dusza

sudca

452

717

JUDr. Pavol Koreň

sudca

0

0

JUDr. Martina Koreňová

sudkyňa

1 985

2 400

JUDr. Michaela Králiková

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Kvetková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Kvetková

sudkyňa

2 181

2 558

Mgr. Ondrej Labancz

sudca

0

0

JUDr. Lívia Mikulášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Alena Ondrejová

sudkyňa

1 941

1 758

JUDr. Lucia Prčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Karol Sýkora

sudca

0

0

JUDr. Marián Török

sudca

0

0

JUDr. Michal Uhorskai

sudca

0

0

JUDr. Peter Zachar

predseda

1 435

1 269

JUDr. Eva Čipková

sudkyňa

2 657

2 631

JUDr. Ivan Ďalak

sudca

2 386

2 254

Mgr. Vladislav Ďurkáň

sudca

0

0

JUDr. Miroslav Šedivec

sudca

0

0

JUDr. Margita Žilková

sudkyňa

1 802

2 498

Mgr. Alica Žingorová

sudkyňa

3 542

3 172

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Adamčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 124

Mgr. Ivan Antal

sudca

2 685

2 853

Ján Bodnár

sudca

1 622

1 634

JUDr. Zoltán Boros

sudca

1 063

5 724

Mária Bystrianska

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Peter Csank

sudca

1 945

2 550

JUDr. Adriana Dulovičová

sudkyňa

2 345

2 392

Mgr. Zoltán Dusza

sudca

452

717

Mgr. Andrea Grajcárová

pravdepodobne VSÚ

1

116

JUDr. Edmund Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 546

JUDr. Lucia Hromádková

pravdepodobne VSÚ

0

837

JUDr. Pavol Koreň

sudca

0

0

JUDr. Martina Koreňová

sudkyňa

1 985

2 400

JUDr. Adriana Krpčiarová

pravdepodobne VSÚ

1

175

JUDr. Michaela Králiková

sudkyňa

0

0

Mgr. Mária Kršiaková

pravdepodobne VSÚ

0

13

Anna Kučerová

pravdepodobne VSÚ

1

557

JUDr. Vladimír Kvetko

sudca

0

0

JUDr. Miroslava Kvetková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Kvetková

sudkyňa

2 181

2 558

Mgr. Ondrej Labancz

sudca

0

0

JUDr. Alžbeta Marková

sudkyňa

3 086

3 161

JUDr. Lívia Mikulášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Stanislava Nosková

sudkyňa

386

571

Mgr. Miroslav Ondrej

pravdepodobne VSÚ

0

942

JUDr. Alena Ondrejová

sudkyňa

1 941

1 758

Viera Paliderová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Lucia Prčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Rešetárová

pravdepodobne VSÚ

0

717

JUDr. Karol Sýkora

sudca

0

0

JUDr. Marián Török

sudca

0

0

JUDr. Michal Uhorskai

sudca

0

0

JUDr. Katarína Petráň Vinczeová

sudkyňa

483

482

Mgr. Mária Vojtková

pravdepodobne VSÚ

0

3 611

Mgr. Gabriela Wirtschafterová

pravdepodobne VSÚ

1

1 626

JUDr. Peter Zachar

predseda

1 435

1 269

JUDr. Alžbeta Zuziaková

sudkyňa

0

0

Mgr. Lucia Černáková

pravdepodobne VSÚ

0

147

JUDr. Eva Čipková

sudkyňa

2 657

2 631

JUDr. Ivan Ďalak

sudca

2 386

2 254

Mgr. Vladislav Ďurkáň

sudca

0

0

JUDr. Miroslav Šedivec

sudca

0

0

JUDr. Margita Žilková

sudkyňa

1 802

2 498

Mgr. Alica Žingorová

sudkyňa

3 542

3 172

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie bez odôvodnenia – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Zmluva o dielo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie bez odôvodnenia – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 1002,91 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na zaplatenie 590,68… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zriadenie vecného bremena a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti dobrovoľnej… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zriadenie vecného bremena a… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 267,89 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 411,28 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 450,68 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 109,38 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.502,25 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .