Okresný súd Rimavská Sobota Nám. Mihálya Tompu 1, 979 14 Rimavská Sobota

Na súde pracuje 15 sudcov.

Pre súd evidujeme 22 419 pojednávaní a 49 117 rozhodnutí.

Celkovo 18. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 8 399€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 2. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8 mesiaca

Celkovo 16. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,4 mesiaca

Celkovo 2. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,4 mesiaca

Celkovo 13. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421478869180
Fax:
+421478869192

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná
Tel. číslo:
048/8 860 222, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Rimavská Sobota
Nám. Mihálya Tompu 1
979 14 Rimavská Sobota
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0478 869 200
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Podateľňa

Tel. číslo:
0478 869 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Zachar a podpredseda je JUDr. Zoltán Boros.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Ivan Antal

sudca

1 773

2 008

Ján Bodnár

sudca

1 310

1 353

JUDr. Zoltán Boros

podpredseda

384

4 048

JUDr. Eva Čipková

sudkyňa

2 042

2 364

JUDr. Peter Csank

sudca

1 298

1 815

JUDr. Ivan Ďalak

sudca

1 805

2 090

JUDr. Adriana Dulovičová

sudkyňa

1 838

2 360

JUDr. Martina Koreňová

sudkyňa

1 546

1 881

JUDr. Viera Kvetková

sudkyňa

1 617

1 992

JUDr. Stanislava Nosková

sudkyňa

217

173

JUDr. Alena Ondrejová

sudkyňa

1 602

1 408

JUDr. Katarína Petráň Vinczeová

sudkyňa

253

211

JUDr. Peter Zachar

predseda

568

784

JUDr. Margita Žilková

sudkyňa

1 351

1 783

Mgr. Alica Žingorová

sudkyňa

2 312

2 231

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Adamčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 132

Mgr. Ivan Antal

sudca

1 773

2 008

Ján Bodnár

sudca

1 310

1 353

JUDr. Zoltán Boros

podpredseda

384

4 048

Mária Bystrianska

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Lucia Černáková

pravdepodobne VSÚ

0

150

JUDr. Eva Čipková

sudkyňa

2 042

2 364

JUDr. Peter Csank

sudca

1 298

1 815

JUDr. Ivan Ďalak

sudca

1 805

2 090

JUDr. Adriana Dulovičová

sudkyňa

1 838

2 360

Mgr. Zoltán Dusza

sudca

452

724

Mgr. Andrea Grajcárová

pravdepodobne VSÚ

1

115

JUDr. Edmund Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 415

JUDr. Lucia Hromádková

pravdepodobne VSÚ

0

839

JUDr. Pavol Koreň

sudca

0

0

JUDr. Martina Koreňová

sudkyňa

1 546

1 881

JUDr. Adriana Krpčiarová

pravdepodobne VSÚ

1

181

Mgr. Mária Kršiaková

pravdepodobne VSÚ

0

13

Anna Kučerová

pravdepodobne VSÚ

1

474

JUDr. Vladimír Kvetko

sudca

0

0

JUDr. Viera Kvetková

sudkyňa

1 617

1 992

Mgr. Ondrej Labancz

sudca

0

0

JUDr. Alžbeta Marková

sudkyňa

2 018

2 170

JUDr. Stanislava Nosková

sudkyňa

217

173

Mgr. Miroslav Ondrej

pravdepodobne VSÚ

0

559

JUDr. Alena Ondrejová

sudkyňa

1 602

1 408

Viera Paliderová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Andrea Rešetárová

pravdepodobne VSÚ

0

508

JUDr. Karol Sýkora

sudca

0

0

JUDr. Katarína Petráň Vinczeová

sudkyňa

253

211

Mgr. Mária Vojtková

pravdepodobne VSÚ

0

3 503

Mgr. Gabriela Wirtschafterová

pravdepodobne VSÚ

1

1 685

JUDr. Peter Zachar

predseda

568

784

JUDr. Margita Žilková

sudkyňa

1 351

1 783

Mgr. Alica Žingorová

sudkyňa

2 312

2 231

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie bezúročnosti a bezpoplatkovosti… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 250 ods. 1,4 Tr. zákona… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Alena Ondrejová
  Obžalovaný – Ing. Iveta Markotánová
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.959,57 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 219 odsek 1, odsek 3… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – Mgr. Ivan Antal
  Obžalovaný – Róbert Stollmann
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Peter Zachar
  Obžalovaný – Milan Rácz
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 277 ods. 1 alinea 2… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie spoluvlastníctva k… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .