Okresný súd Rimavská Sobota Nám. Mihálya Tompu 1, 979 14 Rimavská Sobota

Na súde pracuje 15 sudcov.

Pre súd evidujeme 22 895 pojednávaní a 45 035 rozhodnutí.

Celkovo 18. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 8 399€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 2. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8 mesiaca

Celkovo 16. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,4 mesiaca

Celkovo 2. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,4 mesiaca

Celkovo 13. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná

Adresa

Okresný súd Rimavská Sobota
Nám. Mihálya Tompu 1
979 14 Rimavská Sobota
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Zachar a podpredseda je JUDr. Zoltán Boros.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Ivan Antal

sudca

1 798

1 837

Ján Bodnár

sudca

1 347

1 312

JUDr. Zoltán Boros

podpredseda

401

3 991

JUDr. Eva Čipková

sudkyňa

2 065

1 959

JUDr. Peter Csank

sudca

1 312

1 543

JUDr. Ivan Ďalak

sudca

1 817

1 710

JUDr. Adriana Dulovičová

sudkyňa

1 848

1 775

JUDr. Martina Koreňová

sudkyňa

1 558

1 606

JUDr. Viera Kvetková

sudkyňa

1 630

1 695

JUDr. Stanislava Nosková

sudkyňa

237

173

JUDr. Alena Ondrejová

sudkyňa

1 642

1 290

JUDr. Katarína Petráň Vinczeová

sudkyňa

275

198

JUDr. Peter Zachar

predseda

593

711

JUDr. Margita Žilková

sudkyňa

1 366

1 628

Mgr. Alica Žingorová

sudkyňa

2 358

1 942

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Adamčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 107

Mgr. Ivan Antal

sudca

1 798

1 837

Ján Bodnár

sudca

1 347

1 312

JUDr. Zoltán Boros

podpredseda

401

3 991

Mária Bystrianska

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Lucia Černáková

pravdepodobne VSÚ

0

143

JUDr. Eva Čipková

sudkyňa

2 065

1 959

JUDr. Peter Csank

sudca

1 312

1 543

JUDr. Ivan Ďalak

sudca

1 817

1 710

JUDr. Adriana Dulovičová

sudkyňa

1 848

1 775

Mgr. Zoltán Dusza

sudca

452

706

Mgr. Andrea Grajcárová

pravdepodobne VSÚ

1

110

JUDr. Edmund Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 347

JUDr. Lucia Hromádková

pravdepodobne VSÚ

0

809

JUDr. Pavol Koreň

sudca

0

0

JUDr. Martina Koreňová

sudkyňa

1 558

1 606

JUDr. Adriana Krpčiarová

pravdepodobne VSÚ

1

171

Mgr. Mária Kršiaková

pravdepodobne VSÚ

0

13

Anna Kučerová

pravdepodobne VSÚ

1

452

JUDr. Vladimír Kvetko

sudca

0

0

JUDr. Viera Kvetková

sudkyňa

1 630

1 695

Mgr. Ondrej Labancz

sudca

0

0

JUDr. Alžbeta Marková

sudkyňa

2 081

2 033

JUDr. Stanislava Nosková

sudkyňa

237

173

Mgr. Miroslav Ondrej

pravdepodobne VSÚ

0

585

JUDr. Alena Ondrejová

sudkyňa

1 642

1 290

Viera Paliderová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Andrea Rešetárová

pravdepodobne VSÚ

0

486

JUDr. Karol Sýkora

sudca

0

0

JUDr. Katarína Petráň Vinczeová

sudkyňa

275

198

Mgr. Mária Vojtková

pravdepodobne VSÚ

0

3 350

Mgr. Gabriela Wirtschafterová

pravdepodobne VSÚ

1

1 604

JUDr. Peter Zachar

predseda

593

711

JUDr. Margita Žilková

sudkyňa

1 366

1 628

Mgr. Alica Žingorová

sudkyňa

2 358

1 942

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie bezúročnosti a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zaplatenie 61.026,31 € Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 212 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného na mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 8360,2 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do výchovy a určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti dohody o… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .