JUDr. Karol Posluch

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava III, we register 1,536 hearings and 1,103 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava II, we register 683 hearings and 356 judgements.
 3. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava V, we register 387 hearings and 65 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 14 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1495 days in the period and was assigned on average 174 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 20.5 from 40 possible points and ranked on 369 – 388. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 61.4% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 254
 • Number of Affirmed Decisions – 156

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.4% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 3.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 115.8 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 118 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 58 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 49.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 111% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1079 days in the period and was assigned on average 137 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 14 from 40 possible points and ranked on 650 – 662. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 8 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 60.4% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 222
 • Number of Affirmed Decisions – 134

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.4% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 465 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 70 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 0 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 0% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 56.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 658 days and on average was assigned 124 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 47,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 99
 • Number of confirmed judgements – 47

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 93 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 97 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 82 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 123,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 253 – 268. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 17 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x na vzdelávacej aktivite. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR. Sudca sa zúčastnil 2xm porady so sudcami odvolacích senátov Krajského súdu v Bratisdlave, a 1x spoločnej porady s prokurátormi ( súhrnný trest ).
 • 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca sa 1x zúčastnil vzdelávacej aktivity organizovanej Justičnou akadémiou; 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x na vzdelávacej aktivite. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR. Sudca sa zúčastnil 2xm porady so sudcami odvolacích senátov Krajského súdu v Bratisdlave, a 1x spoločnej porady s prokurátormi ( súhrnný trest ).; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2011 – sudca sa 1x zúčastnil vzdelávacej aktivity organizovanej Justičnou akadémiou
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, § 155 Tr. zákona Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Bratislava III
  Judge – JUDr. Karol Posluch
  Defendant – N. S.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, § 348 tr. zák. Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, § 218 Tr.zákona Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, § 323 tr. zák. Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, § 348 tr. zák. Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, § 294 tr. zák. Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, §245 tr. zák. Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, § 212 tr. zák. Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, § 212 tr. zák. Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, § 189 tr. zák. Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, § 246 tr. zák. Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, § 289 tr. zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava III
  Judge – JUDr. Karol Posluch
  Defendant – I. T.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, § 15 Tr.zákona Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, § 348 tr. zák. Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, § 207 tr. zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava III
  Judge – JUDr. Karol Posluch
  Defendant – H. X.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, § 207 Tr. zákona Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, § 158 tr. zák. Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, § 348 tr. zák. Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, § 348 Tr. zákona Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.