JUDr. Karol Posluch

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava I, in the meantime we register no hearings and no judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava II, we register 683 hearings and 358 judgements.
 3. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava III, we register 2,363 hearings and 1,675 judgements.
 4. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava V, we register 387 hearings and 68 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 17 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1495 days in the period and was assigned on average 174 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 20.5 from 40 possible points and ranked on 369 – 388. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 61.4% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 254
 • Number of Affirmed Decisions – 156

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.4% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 3.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 115.8 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 118 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 58 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 49.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 111% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1079 days in the period and was assigned on average 137 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 14 from 40 possible points and ranked on 650 – 662. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 8 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 60.4% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 222
 • Number of Affirmed Decisions – 134

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.4% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 465 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 70 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 0 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 0% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 56.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 658 days and on average was assigned 124 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 47,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 99
 • Number of confirmed judgements – 47

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 93 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 97 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 82 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 123,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 253 – 268. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 17 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x na vzdelávacej aktivite. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR. Sudca sa zúčastnil 2xm porady so sudcami odvolacích senátov Krajského súdu v Bratisdlave, a 1x spoločnej porady s prokurátormi ( súhrnný trest ).
 • 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca sa 1x zúčastnil vzdelávacej aktivity organizovanej Justičnou akadémiou; 2012 – Sudca sa zúčastnil 1x na vzdelávacej aktivite. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR. Sudca sa zúčastnil 2xm porady so sudcami odvolacích senátov Krajského súdu v Bratisdlave, a 1x spoločnej porady s prokurátormi ( súhrnný trest ).; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2011 – sudca sa 1x zúčastnil vzdelávacej aktivity organizovanej Justičnou akadémiou
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, § 364 Tr. zákona Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, § 221 Tr.zákona Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, § 276 Tr.zákona Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, § 208 Tr. zákona Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, § 352 tr. zák. Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Bratislava III
  Judge – JUDr. Karol Posluch
  Defendant – X. J.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, § 221 tr. zák. Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, § 212 Tr. zákona Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, § 212 Tr. zákona Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, § 194 Tr.zákona Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, § 213 tr. zák. Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, § 239 tr. zák. Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 155 Tr. zákona Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, § 212 Tr. zákona Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, § 221 tr. zák. Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, § 157 Tr.zákona Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 213 Tr.zákona Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, § 189 tr. zák. Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 207 tr. zák. Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.