JUDr. Roman Reištetter

 1. Active judge at the court Okresný súd Banská Bystrica, we register 3,693 hearings and 1,757 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 15 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1441 days in the period and was assigned on average 77 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 23.5 from 40 possible points and ranked on 224 – 243. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 72.2% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 151
 • Number of Affirmed Decisions – 109

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.7% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 1.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 93.8 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 84 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 45 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 53.6% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 110.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 997 days in the period and was assigned on average 60 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 27.5 from 40 possible points and ranked on 119 – 133. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 17 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 75% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 100
 • Number of Affirmed Decisions – 75

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.6% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 155 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 212 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 7 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 3.3% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 91.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 607 days and on average was assigned 64 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 45
 • Number of confirmed judgements – 27

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 127 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 42 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 7 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 15,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 101,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 84 – 92. mieste. Za kvalitu získal 7,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Anglický jazyk – právnická terminológia / 2013/KEP/27,25.–27.03.2013,JA Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest / 2013/KVP/45,20.–21.05.2013,JA Omšenie, Trestná činnosť mládeže,17.–18.06.2013,JA ČR Kroměříž, Pracovné stretnutie generálnej riaditeľky sekcie trestného práva s predsedami trestnoprávnych kolégií krajských súdov a predsedami trestnoprávnych grémií, resp. spoločných trestnoprávnych grémií okresných súdov,18.06.2013,IMS Omšenie, Charta základných práv EÚ – aplikácia v praxi,26.–27.09.2013,JA Pezinok, Krakow, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici spojeného s poradou so sudcami okresných súdov v obvode pôsobnosti krajského súdu vybavujúcimi trestnoprávnu agendu,21.–22.10.2013,IMS Omšenie, Judicial cooperation in criminal matters,18.–19.11.2013,JA Pezinok,Krakow
 • 2012 – Anglický jazyk – právnická terminológia/2012/KEP/46,21.–23.3.2012,Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a sudcov a vyšších súdnych úradníkov okresných súdov vybavujúcich trestnoprávnu agendu v obvode pôsobnosti krajského súdu,04.–05.10.2012,Omšenie, Anglický jazyk – právnická terminológia/2012/KEP/104,24.–26.10.2012,Omšenie
 • 2011 – 22. – 24.8.2011 – Anglický jazyk – právnická terminológia, Omšenie, 19. – 21.10.2011 – Anglický jazyk – právnická terminológia, Omšenie, 07.– 08.11.2011 – Obchodovanie s ľuďmi, Donovaly, 14.–15.04.2011 – trestné grémium, Krpáčovo, 03.–04.2011 – trestné grémium, Omšenie; 2012 – Anglický jazyk – právnická terminológia/2012/KEP/46,21.–23.3.2012,Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a sudcov a vyšších súdnych úradníkov okresných súdov vybavujúcich trestnoprávnu agendu v obvode pôsobnosti krajského súdu,04.–05.10.2012,Omšenie, Anglický jazyk – právnická terminológia/2012/KEP/104,24.–26.10.2012,Omšenie ; 2013 – Anglický jazyk – právnická terminológia / 2013/KEP/27,25.–27.03.2013,JA Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest / 2013/KVP/45,20.–21.05.2013,JA Omšenie, Trestná činnosť mládeže,17.–18.06.2013,JA ČR Kroměříž, Pracovné stretnutie generálnej riaditeľky sekcie trestného práva s predsedami trestnoprávnych kolégií krajských súdov a predsedami trestnoprávnych grémií, resp. spoločných trestnoprávnych grémií okresných súdov,18.06.2013,IMS Omšenie, Charta základných práv EÚ – aplikácia v praxi,26.–27.09.2013,JA Pezinok, Krakow, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici spojeného s poradou so sudcami okresných súdov v obvode pôsobnosti krajského súdu vybavujúcimi trestnoprávnu agendu,21.–22.10.2013,IMS Omšenie, Judicial cooperation in criminal matters,18.–19.11.2013,JA Pezinok,Krakow
 • 2011 – 22. – 24.8.2011 – Anglický jazyk – právnická terminológia, Omšenie, 19. – 21.10.2011 – Anglický jazyk – právnická terminológia, Omšenie, 07.– 08.11.2011 – Obchodovanie s ľuďmi, Donovaly, 14.–15.04.2011 – trestné grémium, Krpáčovo, 03.–04.2011 – trestné grémium, Omšenie

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Hearing will be held on

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Hearing will be held on

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Hearing will be held on

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Hearing will be held on

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Hearing will be held on

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Hearing will be held on

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Hearing will be held on

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing will be held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obnova konania Hearing will be held on

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, preradenie Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmenu liečby Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.