JUDr. Roman Reištetter

 1. Aktívny člen súdnej rady na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 4 084 pojednávaní a 2 118 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 17 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie nadpriemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z trestnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z trestnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 68.30% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 265 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 114.40%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 83 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 294 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 245.433. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 61 nevybavených vecí. Z nich 40.98% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1441 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 77 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 224 – 243. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 72,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 151
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 109

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 93,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 84 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 45 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 53,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 110,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 997 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 60 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 119 – 133. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 75% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 100
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 75

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 155 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 212 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 7 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 3,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 91,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 607 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 64 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 45
 • Počet potvrdených odvolaní – 27

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 127 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 42 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 7 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 15,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 101,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 84 – 92. mieste. Za kvalitu získal 7,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Anglický jazyk – právnická terminológia / 2013/KEP/27,25.–27.03.2013,JA Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest / 2013/KVP/45,20.–21.05.2013,JA Omšenie, Trestná činnosť mládeže,17.–18.06.2013,JA ČR Kroměříž, Pracovné stretnutie generálnej riaditeľky sekcie trestného práva s predsedami trestnoprávnych kolégií krajských súdov a predsedami trestnoprávnych grémií, resp. spoločných trestnoprávnych grémií okresných súdov,18.06.2013,IMS Omšenie, Charta základných práv EÚ – aplikácia v praxi,26.–27.09.2013,JA Pezinok, Krakow, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici spojeného s poradou so sudcami okresných súdov v obvode pôsobnosti krajského súdu vybavujúcimi trestnoprávnu agendu,21.–22.10.2013,IMS Omšenie, Judicial cooperation in criminal matters,18.–19.11.2013,JA Pezinok,Krakow
 • 2012 – Anglický jazyk – právnická terminológia/2012/KEP/46,21.–23.3.2012,Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a sudcov a vyšších súdnych úradníkov okresných súdov vybavujúcich trestnoprávnu agendu v obvode pôsobnosti krajského súdu,04.–05.10.2012,Omšenie, Anglický jazyk – právnická terminológia/2012/KEP/104,24.–26.10.2012,Omšenie
 • 2011 – 22. – 24.8.2011 – Anglický jazyk – právnická terminológia, Omšenie, 19. – 21.10.2011 – Anglický jazyk – právnická terminológia, Omšenie, 07.– 08.11.2011 – Obchodovanie s ľuďmi, Donovaly, 14.–15.04.2011 – trestné grémium, Krpáčovo, 03.–04.2011 – trestné grémium, Omšenie; 2012 – Anglický jazyk – právnická terminológia/2012/KEP/46,21.–23.3.2012,Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a sudcov a vyšších súdnych úradníkov okresných súdov vybavujúcich trestnoprávnu agendu v obvode pôsobnosti krajského súdu,04.–05.10.2012,Omšenie, Anglický jazyk – právnická terminológia/2012/KEP/104,24.–26.10.2012,Omšenie ; 2013 – Anglický jazyk – právnická terminológia / 2013/KEP/27,25.–27.03.2013,JA Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest / 2013/KVP/45,20.–21.05.2013,JA Omšenie, Trestná činnosť mládeže,17.–18.06.2013,JA ČR Kroměříž, Pracovné stretnutie generálnej riaditeľky sekcie trestného práva s predsedami trestnoprávnych kolégií krajských súdov a predsedami trestnoprávnych grémií, resp. spoločných trestnoprávnych grémií okresných súdov,18.06.2013,IMS Omšenie, Charta základných práv EÚ – aplikácia v praxi,26.–27.09.2013,JA Pezinok, Krakow, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici spojeného s poradou so sudcami okresných súdov v obvode pôsobnosti krajského súdu vybavujúcimi trestnoprávnu agendu,21.–22.10.2013,IMS Omšenie, Judicial cooperation in criminal matters,18.–19.11.2013,JA Pezinok,Krakow
 • 2011 – 22. – 24.8.2011 – Anglický jazyk – právnická terminológia, Omšenie, 19. – 21.10.2011 – Anglický jazyk – právnická terminológia, Omšenie, 07.– 08.11.2011 – Obchodovanie s ľuďmi, Donovaly, 14.–15.04.2011 – trestné grémium, Krpáčovo, 03.–04.2011 – trestné grémium, Omšenie

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, preradenie Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, preradenie Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, preradenie Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.