JUDr. Daniela Blažovská

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 2 602 pojednávaní a 914 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1449 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 97 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 244 – 268. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 177
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 116

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 124,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 101 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 51 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 50,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 113,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1046 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 70 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 194 – 213. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 19.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 106
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 65

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 130 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 115 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 52 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 45,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 117,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 637 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 89 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 42,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 45
 • Počet potvrdených odvolaní – 19

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 171 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 110 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 0 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 0% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 118,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 110 – 118. mieste. Za kvalitu získal 5,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 20,75 z 25.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 1Pv 547/2016 - § 213… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Daniela Blažovská
  Obžalovaný – ["J", "I"]
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 4Pv 11/2017 - § 237… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Daniela Blažovská
  Obžalovaný – ["L", "Z"]
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 128/2018 - § 157… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Daniela Blažovská
  Obžalovaný – ["I", "W"]
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2Pv 32/2018 - § 208… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Daniela Blažovská
  Obžalovaný – ["V", "D"]
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 20, § 352 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Daniela Blažovská
  Obžalovaný – ["O", "T"]
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 4Pv 11/2017 - § 237… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Daniela Blažovská
  Obžalovaný – ["A", "Z"]
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv 588/2016 - § 289 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Daniela Blažovská
  Obžalovaný – ["T", "I"]
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na ukončenie OL Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Daniela Blažovská
  Obžalovaný – ["G", "K"]
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na ukončenie OL Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 3Pv 454/2017 - § 221… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Daniela Blažovská
  Obžalovaný – ["I", "Q"]
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Žiadosť ods. o podm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na podm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na určenie spôsobu… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na zmenu spôsobu… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na zmenu spôsobu… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Žiadosť ods. o zmenu… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 20, § 352 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Daniela Blažovská
  Obžalovaný – ["M", "Q"]
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 4Pv 269/2017 - § 20, §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Daniela Blažovská
  Obžalovaný – ["N", "F"]
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na ukončenie OL Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Daniela Blažovská
  Obžalovaný – ["P", "F"]
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 4Pv 181/2019 - § 211… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Daniela Blažovská
  Obžalovaný – ["R", "O"]
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.