Mgr. Peter Sivák

 1. Active judge at the court Okresný súd Humenné, we register 4,121 hearings and 3,400 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 13 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1517 days in the period and was assigned on average 68 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 21 from 40 possible points and ranked on 345 – 368. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 13.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 68.2% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 484
 • Number of Affirmed Decisions – 330

An appeal against the judge's judgements is filed in 15.2% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 205.3 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 252 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 133 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 52.8% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 120.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1115 days in the period and was assigned on average 38 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 17 from 40 possible points and ranked on 557 – 575. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 11 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 62.2% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 339
 • Number of Affirmed Decisions – 211

An appeal against the judge's judgements is filed in 16.1% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 6.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 302 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 611 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 204 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 33.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 79.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 670 days and on average was assigned 152 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 45,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 158
 • Number of confirmed judgements – 72

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 15,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 8,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 196 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 198 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 72 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 30,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 101,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 509 – 518. mieste. Za kvalitu získal 2 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – zasadnutie obchodného kolégia na KS Prešov, dňa 20.9.2013
 • 2012 – odborný seminár 2 dni
 • 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 nápad v agende C 1/2, od 1.4.2012 2/3 od 1.1.2012 do 31.3.2012 nápad v agende Cb 1/2 od 1.4.2012 1/3
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 –Prešov – l deň; 2012 – odborný seminár 2 dni; 2013 – zasadnutie obchodného kolégia na KS Prešov, dňa 20.9.2013
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 –Prešov – l deň
 • 2011 – od 1.9.2011 znížený nápad v agende C na 1/2, od l.9.2011 pridelný nápad v agende Cb na 1/2; 2012 – od 1.1.2012 do 31.3.2012 nápad v agende C 1/2, od 1.4.2012 2/3 od 1.1.2012 do 31.3.2012 nápad v agende Cb 1/2 od 1.4.2012 1/3
 • 2011 – od 1.9.2011 znížený nápad v agende C na 1/2, od l.9.2011 pridelný nápad v agende Cb na 1/2

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti kúpnej… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že nehnuteľnosti… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie úroku z… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o doplatenie a zaplatenie… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1664,93 eur s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že spotrebiteľský… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie výživného Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že nehnuteľnosti… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4449,29 eur Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 11 266,84 eur s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o doplatenie a zaplatenie… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 97,94 eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.