JUDr. Ján Slovinský

 1. Active vice chairman at the court Krajský súd Košice, we register 111 hearings and no judgements.
 2. Inactive chairman at the court Okresný súd Spišská Nová Ves, we register 1,019 hearings and 822 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1480 days in the period and was assigned on average 99 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 25 from 40 possible points and ranked on 156 – 178. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 70.4% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 125
 • Number of Affirmed Decisions – 88

An appeal against the judge's judgements is filed in 6% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 1.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 47.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 37 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 16 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 43.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 98.9% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1072 days in the period and was assigned on average 69 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 26 from 40 possible points and ranked on 168 – 193. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 18.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 67.9% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 84
 • Number of Affirmed Decisions – 57

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.7% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 36 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 30 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 13 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 43.3% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 103.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 644 days and on average was assigned 69 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 25
 • Number of confirmed judgements – 13

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 79 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 33 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 13 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 31,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 69 – 72. mieste. Za kvalitu získal 8,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca sa zúčastňoval na všetkých vzdelávacích aktivitách
 • 2012 – Sudca sa zúčastňoval na všetkých vzdelávacích aktivitách; 2013 – Sudca sa zúčastňoval na všetkých vzdelávacích aktivitách
 • 2012 – Sudca sa zúčastňoval na všetkých vzdelávacích aktivitách
 • 2012 – Nápad za rok 2012 bol navýšený
 • 2011 – funkcia predseda súdu – 50% nápad v agende T; 2012 – Nápad za rok 2012 bol navýšený
 • 2011 – funkcia predseda súdu – 50% nápad v agende T

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 35/08 - § 213… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Peňažná sankcia - Veľká… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Peňažná sankcia - Veľká… Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Kv 45/08 - § 277… Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 378/16 - § 222 ods.… Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Kv 45/08 - § 277… Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Pv 534/18 - § 289 ods.… Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 18/17 - § 189 ods.… Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 357/18 - § 212 ods.… Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Kv 21/17 - § 233 ods.… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.