Mgr. Iveta Sonderlichová

 1. Aktívna podpredseda na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 1 977 pojednávaní a 631 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 26 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1452 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 71 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 81 – 98. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 81% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 147
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 119

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 40,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 24 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 14 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 58,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1043 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 52 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 29 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 74 – 90. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 18.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 77,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 97
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 75

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 55 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 39 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 16 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 41% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 100,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 629 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 37 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 48,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 29
 • Počet potvrdených odvolaní – 14

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 75 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 19 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 9 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 36% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 116,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 93 – 100. mieste. Za kvalitu získal 7 z 15 možných bodov, za efektivitu 20 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 28.11.2013 – "Odborný seminár sudcov" – poslucháč; 17.12.2013 – "Práca s aplikáciou APD" – poslucháč
 • 2013 – 1SprR/24/2011 – zastavený nápad s účinnosťou od 07.11.2011 – vymenovanie do funkcie podpredsedníčky súdu
 • 2013 – 1SprR/24/2011 – zastavený nápad s účinnosťou od 07.11.2011 – vymenovanie do funkcie podpredsedníčky súdu
 • 2012 – Prednášková činnosť v období: 08.10.2012; 10.10.2012; 22.10.2012; 24.10.2012
 • 2011 – prednášková činnosť v období: 04.–05.04.2011; 11.–12.04.2011; 05.–07.09.2011; 12.–14.09.2011 ; 2012 – Prednášková činnosť v období: 08.10.2012; 10.10.2012; 22.10.2012; 24.10.2012; 2013 – 28.11.2013 – "Odborný seminár sudcov" – poslucháč; 17.12.2013 – "Práca s aplikáciou APD" – poslucháč
 • 2011 – prednášková činnosť v období: 04.–05.04.2011; 11.–12.04.2011; 05.–07.09.2011; 12.–14.09.2011

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 360/1, 2a 1 Pv 431/20 Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212/1 a, b, 2 b Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 211/1b, 3a Tr. zák. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 213/1 Tr. zák. - 1Pv… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 157/1, 2a Tr. zák. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 360/1, 2a, b Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 156/1, § 364/1a, 2b… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 194/1, § 360/1, 2a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 156/1, 2a Tr. zák. 1… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 245/1 Tr. zák. 1 Pv… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Dohoda o vine a treste Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 364/1a, § 156/1 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 213/1 Tr. zák. - 1Pv… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 211/1b, 3a Tr. zák. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 212/1a, b Tr. zák. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 364/1a, 2b Tr. zák. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 360/1,2a,b,e Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 248/1,4c, §… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 360/1, 2a, b Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.