JUDr. Ľubica Spálová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 1 121 pojednávaní a 1 027 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 24 rokmi, 4 - ročný mandát.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Ekonomický zástupca Ing. Jozef Spál, Úzvjs a Úvv Leopoldov.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

 • Ekonomický zástupca Ing. Jozef Spál, Úzvjs a Úvv Leopoldov.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

 • Ekonomický zástupca Ing. Jozef Spál, ÚZVJS a ÚVV Leopoldov.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

 • Ekonomický zástupca Ing. Jozef Spál, ÚZVJS a ÚVV Leopoldov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy – neplatná podmienka…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Neplatnosť právnych úkonov
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 961,74 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.179,92 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 396 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.172,97 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6.653,85 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatení 50.000,- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 48.605,18 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.443,97 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.