JUDr. Ľubica Spálová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 1 197 pojednávaní a 1 128 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, 4 - ročný mandát.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Ekonomický zástupca Ing. Jozef Spál, Úzvjs a Úvv Leopoldov.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

 • Ekonomický zástupca Ing. Jozef Spál, Úzvjs a Úvv Leopoldov.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

 • Ekonomický zástupca Ing. Jozef Spál, ÚZVJS a ÚVV Leopoldov.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

 • Ekonomický zástupca Ing. Jozef Spál, ÚZVJS a ÚVV Leopoldov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vydržanie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vllastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 74,54 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody 4.444,34 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.970,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 745,75 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 350,03 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zamietnutí návrhu na… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.652,69 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.061,90 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.