JUDr. Ľubica Spálová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 1 261 pojednávaní a 1 183 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 25 rokmi, 4 - ročný mandát.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Ekonomický zástupca Ing. Jozef Spál, Úzvjs a Úvv Leopoldov.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

 • Ekonomický zástupca Ing. Jozef Spál, Úzvjs a Úvv Leopoldov.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

 • Ekonomický zástupca Ing. Jozef Spál, ÚZVJS a ÚVV Leopoldov.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

 • Ekonomický zástupca Ing. Jozef Spál, ÚZVJS a ÚVV Leopoldov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok pre uznanie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Pracovné právo
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vyživovacej povinnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8.600,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.031,80 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.200,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.341,22 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 402,68 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zmenu úpravy práv a povinností… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvod. obohatenia… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.