JUDr. Ľubica Spálová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 1 470 pojednávaní a 1 637 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 29 rokmi, 4 - ročný mandát.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Ekonomický zástupca Ing. Jozef Spál, Úzvjs a Úvv Leopoldov.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

 • Ekonomický zástupca Ing. Jozef Spál, Úzvjs a Úvv Leopoldov.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

 • Ekonomický zástupca Ing. Jozef Spál, ÚZVJS a ÚVV Leopoldov.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

 • Ekonomický zástupca Ing. Jozef Spál, ÚZVJS a ÚVV Leopoldov.

Indikátory za rok 2021

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Poistenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.573,20 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8.530,37 € s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 247,66 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody z poistnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.129,46 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 487,38 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, námietke zaujatosti Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti a náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.