JUDr. Ľuboslava Vanková

 1. Aktívna členka súdnej rady na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 348 pojednávaní a 400 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 1 828 pojednávaní a 1 397 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1041 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 40 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 168 – 193. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 230
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 186

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 268 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 497 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 117 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 23,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 89,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 638 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 176 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 76,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 105
 • Počet potvrdených odvolaní – 80

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 261 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 352 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 83 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 20,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 81,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 178 – 184. mieste. Za kvalitu získal 10,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 28.2.–1.3.2013 – 2 dni – Konflikty v justícii v krajinách Vyšehradu – poslucháč 22.–23.5.2013 – 2 dni – Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností – poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 30.10.2013 – 1 deň – Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, BSM) – poslucháč 6.11.2013 – 1 deň – Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní – poslucháč
 • 2012 – 24.–25.5. 2 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 21.–23.11 3 dni Určenie medzinárodne príslušného súdu....; Určenie rozhodného práva.... poslucháč
 • 2011 – 25.–27.5. 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč; 2012 – 24.–25.5. 2 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 21.–23.11 3 dni Určenie medzinárodne príslušného súdu....; Určenie rozhodného práva.... poslucháč ; 2013 – 28.2.–1.3.2013 – 2 dni – Konflikty v justícii v krajinách Vyšehradu – poslucháč 22.–23.5.2013 – 2 dni – Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností – poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 30.10.2013 – 1 deň – Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, BSM) – poslucháč 6.11.2013 – 1 deň – Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní – poslucháč
 • 2011 – 25.–27.5. 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, O zaplatenie 5.000,- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8.530,37 € s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhu matky na zvýšenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhu otca na zníženie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že úver je bezúročný… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.625,84 € s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.769,63 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.926,39 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.129,46 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 487,38 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.