JUDr. Jana Sroková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Stará Ľubovňa, evidujeme 3 659 pojednávaní a 4 672 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 26 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie nadpriemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z rodinnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z rodinnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 87.02% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 339 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 113.61%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 181 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 217 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 194.32. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 108 nevybavených vecí. Z nich 25.00% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1218 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 92 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 28.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 49 – 61. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 13.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 93,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 247
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 231

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,6%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 210,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 188 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 73 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 38,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 99,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 812 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 70 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 31 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 41 – 47. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 94,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 201
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 190

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,6%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 257 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 363 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 135 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 37,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 108% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 404 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 228 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 87% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 23
 • Počet potvrdených odvolaní – 20

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 2,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – 22.11.2012
 • 2012 – 0
 • 2011 – 1– 4.5.2011, 2– 2.11.2011; 2012 – 22.11.2012
 • 2011 – 1– 4.5.2011, 2– 2.11.2011
 • 2011 – 0; 2012 – 0
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod – Vyživovacie povinnosti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti – Starostlivosť…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie výživného na… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Osvojenie maloletého dieťaťa… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 532,43 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na obmedzenie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 843,63 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na uvoľnenie finančných… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na uvoľnenie finančných… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na uvoľnenie finančných… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na uvoľnenie finančných… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 348 ods. 1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Jana Sroková
  Obžalovaný – V. G.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie, že Zmluva o… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Pozbavenie výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava výkonu rodič. práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.