JUDr. Rastislav Stieranka

 1. Active judge at the court Špecializovaný trestný súd, we register 1,165 hearings and 57 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Dolný Kubín, we register 1,281 hearings and 891 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 19 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1485 days in the period and was assigned on average 59 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 22 from 40 possible points and ranked on 285 – 316. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 17.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 57.9% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 190
 • Number of Affirmed Decisions – 110

An appeal against the judge's judgements is filed in 12.3% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 5.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 145.3 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 86 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 31 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 36% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 132.5% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1076 days in the period and was assigned on average 42 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 26 from 40 possible points and ranked on 168 – 193. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 20 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 60.6% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 142
 • Number of Affirmed Decisions – 86

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.5% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 5.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 142 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 114 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 29 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 25.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 108.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 651 days and on average was assigned 65 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 84
 • Number of confirmed judgements – 48

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 18,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 8%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 205 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 100 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 25 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 22,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 90,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 219 – 232. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – sudca disciplinárneho senátu
 • 2013 – 21.–22.1.2013 – Kontradiktórnosť hlavného pojednávania 27. –28.2. – Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní (Omšenie) 2–3.4.2013 – Problematika dopravných trestných činov (dokazovanie, ukladanie trestov, znalecké dokazovanie. 17.6.2013 – Medzinárodná konferencia – aplikácia probačných programov. (Bratislava) 14.11.2013 – Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva) – Omšenie. 9.–10.12.2013 – Omšenie pracovné stretnutie sudcov agendy T
 • 2012 – sudca disciplinárneho senátu; 2013 – sudca disciplinárneho senátu
 • 2012 – sudca disciplinárneho senátu
 • 2012 – Vzdelávanie 7 dní 19.1.–20.1.2012 – Obmedzenie osobnej slobody, zadržanie a väzba – Omšenie 7.2.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trest Banská Bystrica 24.9.2012 – ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení , spoločný trest – Omšenie 11.10.2012 – konferencia , vybrané aspekty disc. konania – Bratislava 13.–14.11.2012 – trestné grémium v Omšení
 • 2011 – školenia 10 dní 26.–27.1.2011 – Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení, ukladanie nových druhov ochranných opatrení ÚS SR, ESĽP – Omšenie 8.3.2011 – zasadanie sudcovskej rady Snina 23.3.2011 – Informačno – technické prostriedky operatívno–pátracej činnosti – praktické skúsenosti s ich využívaním. Dôkazné prostriedky 4.–5.4.2011 – Väzba aplikačné problémy – zaistenie osôb a vecí, dôvody a trvanie väzby – Omšenie 14.11.2011 – súdne konanie ako disciplinárny sudca – Bratislava 15.–16.11.2011 – Pozvánka na pracovné stretnutie trestnoprávne. – Omšenie 8.12.2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti trestného práva – Omšenie ; 2012 – Vzdelávanie 7 dní 19.1.–20.1.2012 – Obmedzenie osobnej slobody, zadržanie a väzba – Omšenie 7.2.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trest Banská Bystrica 24.9.2012 – ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení , spoločný trest – Omšenie 11.10.2012 – konferencia , vybrané aspekty disc. konania – Bratislava 13.–14.11.2012 – trestné grémium v Omšení ; 2013 – 21.–22.1.2013 – Kontradiktórnosť hlavného pojednávania 27. –28.2. – Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní (Omšenie) 2–3.4.2013 – Problematika dopravných trestných činov (dokazovanie, ukladanie trestov, znalecké dokazovanie. 17.6.2013 – Medzinárodná konferencia – aplikácia probačných programov. (Bratislava) 14.11.2013 – Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva) – Omšenie. 9.–10.12.2013 – Omšenie pracovné stretnutie sudcov agendy T
 • 2011 – školenia 10 dní 26.–27.1.2011 – Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení, ukladanie nových druhov ochranných opatrení ÚS SR, ESĽP – Omšenie 8.3.2011 – zasadanie sudcovskej rady Snina 23.3.2011 – Informačno – technické prostriedky operatívno–pátracej činnosti – praktické skúsenosti s ich využívaním. Dôkazné prostriedky 4.–5.4.2011 – Väzba aplikačné problémy – zaistenie osôb a vecí, dôvody a trvanie väzby – Omšenie 14.11.2011 – súdne konanie ako disciplinárny sudca – Bratislava 15.–16.11.2011 – Pozvánka na pracovné stretnutie trestnoprávne. – Omšenie 8.12.2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti trestného práva – Omšenie

Published judgements

 1. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach Judgement was issued on

 2. Uznesenie Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 266/1, 3 písm. a)… Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 333/1, 2b; 21/1d Tr.… Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 261/1, 3, 4a; 225/1… Hearing was held on

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 266/1, 3 písm. a)… Hearing was held on

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 261/1, 3, 4a; 225/1… Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 422/1 Tr. zák. Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 329/1 Tr. zák. Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; §… Hearing was held on

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; §… Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 261/1, 3, 4a; 225/1… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.