JUDr. Rastislav Stieranka

 1. Aktívny sudca na súde Špecializovaný trestný súd, evidujeme 1 073 pojednávaní a 43 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Dolný Kubín, evidujeme 1 277 pojednávaní a 889 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 17 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1485 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 59 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 285 – 316. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 57,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 190
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 110

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 145,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 86 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 31 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 36% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 132,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1076 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 42 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 168 – 193. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 142
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 86

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 142 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 114 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 29 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 25,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 651 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 65 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 84
 • Počet potvrdených odvolaní – 48

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 18,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 8%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 205 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 100 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 25 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 22,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 90,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 219 – 232. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – sudca disciplinárneho senátu
 • 2013 – 21.–22.1.2013 – Kontradiktórnosť hlavného pojednávania 27. –28.2. – Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní (Omšenie) 2–3.4.2013 – Problematika dopravných trestných činov (dokazovanie, ukladanie trestov, znalecké dokazovanie. 17.6.2013 – Medzinárodná konferencia – aplikácia probačných programov. (Bratislava) 14.11.2013 – Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva) – Omšenie. 9.–10.12.2013 – Omšenie pracovné stretnutie sudcov agendy T
 • 2012 – sudca disciplinárneho senátu; 2013 – sudca disciplinárneho senátu
 • 2012 – sudca disciplinárneho senátu
 • 2012 – Vzdelávanie 7 dní 19.1.–20.1.2012 – Obmedzenie osobnej slobody, zadržanie a väzba – Omšenie 7.2.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trest Banská Bystrica 24.9.2012 – ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení , spoločný trest – Omšenie 11.10.2012 – konferencia , vybrané aspekty disc. konania – Bratislava 13.–14.11.2012 – trestné grémium v Omšení
 • 2011 – školenia 10 dní 26.–27.1.2011 – Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení, ukladanie nových druhov ochranných opatrení ÚS SR, ESĽP – Omšenie 8.3.2011 – zasadanie sudcovskej rady Snina 23.3.2011 – Informačno – technické prostriedky operatívno–pátracej činnosti – praktické skúsenosti s ich využívaním. Dôkazné prostriedky 4.–5.4.2011 – Väzba aplikačné problémy – zaistenie osôb a vecí, dôvody a trvanie väzby – Omšenie 14.11.2011 – súdne konanie ako disciplinárny sudca – Bratislava 15.–16.11.2011 – Pozvánka na pracovné stretnutie trestnoprávne. – Omšenie 8.12.2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti trestného práva – Omšenie ; 2012 – Vzdelávanie 7 dní 19.1.–20.1.2012 – Obmedzenie osobnej slobody, zadržanie a väzba – Omšenie 7.2.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trest Banská Bystrica 24.9.2012 – ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení , spoločný trest – Omšenie 11.10.2012 – konferencia , vybrané aspekty disc. konania – Bratislava 13.–14.11.2012 – trestné grémium v Omšení ; 2013 – 21.–22.1.2013 – Kontradiktórnosť hlavného pojednávania 27. –28.2. – Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní (Omšenie) 2–3.4.2013 – Problematika dopravných trestných činov (dokazovanie, ukladanie trestov, znalecké dokazovanie. 17.6.2013 – Medzinárodná konferencia – aplikácia probačných programov. (Bratislava) 14.11.2013 – Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva) – Omšenie. 9.–10.12.2013 – Omšenie pracovné stretnutie sudcov agendy T
 • 2011 – školenia 10 dní 26.–27.1.2011 – Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení, ukladanie nových druhov ochranných opatrení ÚS SR, ESĽP – Omšenie 8.3.2011 – zasadanie sudcovskej rady Snina 23.3.2011 – Informačno – technické prostriedky operatívno–pátracej činnosti – praktické skúsenosti s ich využívaním. Dôkazné prostriedky 4.–5.4.2011 – Väzba aplikačné problémy – zaistenie osôb a vecí, dôvody a trvanie väzby – Omšenie 14.11.2011 – súdne konanie ako disciplinárny sudca – Bratislava 15.–16.11.2011 – Pozvánka na pracovné stretnutie trestnoprávne. – Omšenie 8.12.2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti trestného práva – Omšenie

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 270/2,4 písm.b)… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 326/1a; § 336/1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; § 172/1c, d… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; § 172/1c, d… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; § 172/1c, d… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 270/2, 270/4 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 270/2,4 písm.b)… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 329/1,2; § 326/1a, 3b;… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §§ 144/1,2c,e,f;138… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §§ 144/1,2c,e,f;138… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; 144/1,2e,3b;… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 296; §… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 336/1; 333/1, 2b Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 329 ods. 1; § 336 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, návrh na uloženie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 333/1, 2b; 20 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 423/1b; 424/1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §§ 144/1,2c,e,f;138… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; 144/1,2e,3b;… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 333/1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.