Mgr. Peter Straka

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Lučenec, evidujeme 3 375 pojednávaní a 2 927 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 9 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013 a 2012.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1116 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 30 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 19 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 436 – 463. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 70
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 42

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 320,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 186 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 104 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 55,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 181,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 196 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 123 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 415 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 142 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 17 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 11,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 51,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca vykonáva funkciu sudcu od 12.02.2013.
 • 2013 – Sudca vykonáva funkciu sudcu od 12.02.2013.
 • 2013 – 14.03.2013 – Určovacie žaloby; 17.04.2013–19.04.2013 – Nemecký jazyk – právnická terminológia; 29.04.2013–30.04.2013– Európske rodinné právo;13.05.2013–14.05.2013 – Spotrebiteľské úvery; 20.06.2013–21.06.2013 – Ochrana osobnosti; 19.04.2013 – Občianskoprávne gréium; 25.04.2013–26.04.2013 – Pracovné stretnutie sudcov KSBB; 09.10.2013 – Konanie o rozvode; 16.09.2013–17.09.2013 – Profesionálna etika sudcu; 20.09.2013 – Tréning komunikácie; 24.09.2013 – Dokazovanie, doručovanie; 10.10.2013 – Prepisovanie, nahrávanie; 06.11.2013 – 08.11.2013 – Anglický jazyk; 19.11.2013 – Efektívne využitie počítača.
 • 2013 – 14.03.2013 – Určovacie žaloby; 17.04.2013–19.04.2013 – Nemecký jazyk – právnická terminológia; 29.04.2013–30.04.2013– Európske rodinné právo;13.05.2013–14.05.2013 – Spotrebiteľské úvery; 20.06.2013–21.06.2013 – Ochrana osobnosti; 19.04.2013 – Občianskoprávne gréium; 25.04.2013–26.04.2013 – Pracovné stretnutie sudcov KSBB; 09.10.2013 – Konanie o rozvode; 16.09.2013–17.09.2013 – Profesionálna etika sudcu; 20.09.2013 – Tréning komunikácie; 24.09.2013 – Dokazovanie, doručovanie; 10.10.2013 – Prepisovanie, nahrávanie; 06.11.2013 – 08.11.2013 – Anglický jazyk; 19.11.2013 – Efektívne využitie počítača.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Predbežné prejednanie sporu, uplatnenie predkupného práva… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Podnet na začatie konania o… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na pozbavenie rodič.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 567,7 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 302,34 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Vyhlásenie rozsudku, náhradu nemajetnej ujmy spôsobenej… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na nariadenie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 78.578,85 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zmenu zariadenia Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na úpravu pomerov k… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na úpravu pomerov k… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 90 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, uplatnenie práv z porušeného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Podnet na začatie konania o… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.