Mgr. Peter Straka

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Lučenec, evidujeme 2 476 pojednávaní a 1 973 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 6 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013 a 2012.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 0
 • prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1116 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 30 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 19 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 436 – 463 mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 70
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 42

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 320,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 186 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 104 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 55,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 181,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 196 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 123 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 415 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 142 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 17 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 11,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 51,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca vykonáva funkciu sudcu od 12.02.2013.
 • 2013 – Sudca vykonáva funkciu sudcu od 12.02.2013.
 • 2013 – 14.03.2013 – Určovacie žaloby; 17.04.2013–19.04.2013 – Nemecký jazyk – právnická terminológia; 29.04.2013–30.04.2013– Európske rodinné právo;13.05.2013–14.05.2013 – Spotrebiteľské úvery; 20.06.2013–21.06.2013 – Ochrana osobnosti; 19.04.2013 – Občianskoprávne gréium; 25.04.2013–26.04.2013 – Pracovné stretnutie sudcov KSBB; 09.10.2013 – Konanie o rozvode; 16.09.2013–17.09.2013 – Profesionálna etika sudcu; 20.09.2013 – Tréning komunikácie; 24.09.2013 – Dokazovanie, doručovanie; 10.10.2013 – Prepisovanie, nahrávanie; 06.11.2013 – 08.11.2013 – Anglický jazyk; 19.11.2013 – Efektívne využitie počítača.
 • 2013 – 14.03.2013 – Určovacie žaloby; 17.04.2013–19.04.2013 – Nemecký jazyk – právnická terminológia; 29.04.2013–30.04.2013– Európske rodinné právo;13.05.2013–14.05.2013 – Spotrebiteľské úvery; 20.06.2013–21.06.2013 – Ochrana osobnosti; 19.04.2013 – Občianskoprávne gréium; 25.04.2013–26.04.2013 – Pracovné stretnutie sudcov KSBB; 09.10.2013 – Konanie o rozvode; 16.09.2013–17.09.2013 – Profesionálna etika sudcu; 20.09.2013 – Tréning komunikácie; 24.09.2013 – Dokazovanie, doručovanie; 10.10.2013 – Prepisovanie, nahrávanie; 06.11.2013 – 08.11.2013 – Anglický jazyk; 19.11.2013 – Efektívne využitie počítača.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok pre uznanie – Vlastnícke právo k hnuteľným veciam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 448 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie otcovstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na dočasné pozbavenie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 986,12 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody na zdraví a nemajetkovej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Podnet na začatie konania o zmenu… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žiadosť o zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 937,43 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1579,27 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 8 489,63 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ustanovenie opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody na zdraví a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Podnet na začatie konania o zmenu… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 247,68 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na dočasné pozbavenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 448 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 71,33 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.