JUDr. Erika Borovská

 1. Aktívna predseda na súde Okresný súd Kežmarok, evidujeme 1 544 pojednávaní a 1 432 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 20 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 0
 • prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 810 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 29 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 214. – 237. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 84,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 88
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 74

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 447 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 371 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 284 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 76,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 209% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 610 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 189 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 25
 • Počet potvrdených odvolaní – 15

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 2,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 571 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 490 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 87 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 17,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 58,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 519. – 534. mieste. Za kvalitu získal 8,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 9,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Mierne znížený nápad z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky súdu.
 • 2013 – 1/Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: zásahy súdov do kontraktačného procesu (dňa 12.11.2013); 2/ Vybrané otázky vecných práv z pohľadu aktuálnej rozhodovacej praxe NS ČR (podujatie JA ČR dňa 17.4. – 19.4.2013)
 • 2012 – Riadenie ľudských zdrojov – súdny manažment Judikatúra a právna argumentácia – praktické a teoretické aspekty práces s vnútroštátnou a európskou judikatúrou Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností Zákonník práce so zameraním na aplikačné problémy
 • 2012 – Nápad znížený z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky súdu; 2013 – Mierne znížený nápad z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky súdu.
 • 2012 – Nápad znížený z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky súdu
 • 2011 – Spory o vlastnícke právo k nehntueľnostiam a kataster nehnuteľností Zákonník práce so zameraním na aplikačné problémy.; 2012 – Riadenie ľudských zdrojov – súdny manažment Judikatúra a právna argumentácia – praktické a teoretické aspekty práces s vnútroštátnou a európskou judikatúrou Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností Zákonník práce so zameraním na aplikačné problémy ; 2013 – 1/Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: zásahy súdov do kontraktačného procesu (dňa 12.11.2013); 2/ Vybrané otázky vecných práv z pohľadu aktuálnej rozhodovacej praxe NS ČR (podujatie JA ČR dňa 17.4. – 19.4.2013)
 • 2011 – Spory o vlastnícke právo k nehntueľnostiam a kataster nehnuteľností Zákonník práce so zameraním na aplikačné problémy.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 90 000,00 € s prísl. (PR) Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4 159,87 € s prísl. (PR) Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5 656,75 € s prísl. (PR) Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2 309,87 € s prísl. (PR) Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1 182,80 eur s prís. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ohrozenia pod vplyvom… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Kežmarok
  Sudca – JUDr. Erika Borovská
  Obžalovaný – Rastislav Pavlík
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 241,33 Eur s príslušenstvom. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti darovacej zmluvy… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1 478,99 € s prísl. (PR) Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1 230,80 € s prísl. (PR) Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 25 658,00 € Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2 000,00 € s prísl. (PR) Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4 996,25 € s prísl. (PR) Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 965,00 € s prísl. (PR) Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 6 439,37 € s prísl. (PR) Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1 416,80 € s prísl. (PR) Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 198,75 € s prísl. (PR) Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ohrozenia pod vplyvom… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Kežmarok
  Sudca – JUDr. Erika Borovská
  Obžalovaný – Rastislav Pavlík
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.