JUDr. Branislav Breza

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 205 pojednávaní a 1 502 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti dražby Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1369,00 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie potvrdenia Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.426,43 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 104.000,00 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.941,11 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1.546,66 eur Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o neplatnosť rozhodnutia… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1 330,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvod.obohat.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 25.897,11 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 66,99 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4494,53 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 613,02 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.