JUDr. Branislav Breza

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 992 pojednávaní a 1 377 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 471,82 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, odškodnenie nemajetkovej ujmy… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie pozemku Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 2779,07 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o ochranu spotrebiteľa a… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 280.000,0 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmenu výchovy Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2683,64 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 2.042,15 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 487,32 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 877,22 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 150 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1.536,11 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 841,48 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.