Mgr. Ivana Šlesarová

 1. Active judge at the court Krajský súd Trenčín, we register 134 hearings and 8 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Považská Bystrica, we register 229 hearings and 624 judgements.
  Note: s účinnosťou od 1. mája 2013 do 30. apríla 2014 je dočasne pridelená na Krajský súd v Trenčíne.
 1. The judge has been nominated to function for almost 17 years.
 2. The judge has been nominated to function for about 21 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 610 days and on average was assigned 107 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 88,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 67
 • Number of confirmed judgements – 59

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 346 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 147 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 37 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 121,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 30,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 28 – 29. mieste. Za kvalitu získal 13,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 21.3.–22.3.2013 – Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväz.vzťahoch, tuzemských a medzinárodných. 30.9.–1.10.2013 – Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturálizácia
 • 2012 – 12.4.–13.4.2012–vzdeláv.podujatie – Prehľa aktuál. judikatúry v obchodnom práve, pozícia poslucháča, 2 dni; 12.6.2012 – seminár – Efektívne využitie počíatača, pozícia poslucháča, 1 deň; 25.9.–26.9.2012 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu Trenčín, pozícia poslucháča, 2 dni; 26.11.–27.11.2012 – seminár – Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR, pozícia poslucháča, 2 dni; 12.12–13.12.2012 – vzdelávacie podujatie: Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ, pozícia poslucháča, 2 dni;
 • 2011 – Seminár: 24.2.2011 – Právo na súdnu ochranu, pozícia poslucháča, 2 dni; 6.–7.6.2011 – Duševné vlast. a nekalosúťaž. kon. v kontexte EU, pozícia poslucháča, 2 dni; 27.–28.6.2011 – Prehľad aktuál.judik. v oblasti obchod. práva, pozícia poslucháča, 2 dni; 11.–12.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín, 2 dni, pozícia poslucháča Zahraničná študijná cesta: 28.2.2011 – 2.3.2011 – Návšteva ESĽP v Štrasburgu a ESD v Luxemburgu /projekt "Posilnenie uplatňovania schengenského asquis a práva EÚ justič.orgánmi SR/, pozícia poslucháča, ; 2012 – 12.4.–13.4.2012–vzdeláv.podujatie – Prehľa aktuál. judikatúry v obchodnom práve, pozícia poslucháča, 2 dni; 12.6.2012 – seminár – Efektívne využitie počíatača, pozícia poslucháča, 1 deň; 25.9.–26.9.2012 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu Trenčín, pozícia poslucháča, 2 dni; 26.11.–27.11.2012 – seminár – Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR, pozícia poslucháča, 2 dni; 12.12–13.12.2012 – vzdelávacie podujatie: Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ, pozícia poslucháča, 2 dni;; 2013 – 21.3.–22.3.2013 – Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväz.vzťahoch, tuzemských a medzinárodných. 30.9.–1.10.2013 – Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturálizácia
 • 2011 – Seminár: 24.2.2011 – Právo na súdnu ochranu, pozícia poslucháča, 2 dni; 6.–7.6.2011 – Duševné vlast. a nekalosúťaž. kon. v kontexte EU, pozícia poslucháča, 2 dni; 27.–28.6.2011 – Prehľad aktuál.judik. v oblasti obchod. práva, pozícia poslucháča, 2 dni; 11.–12.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín, 2 dni, pozícia poslucháča Zahraničná študijná cesta: 28.2.2011 – 2.3.2011 – Návšteva ESĽP v Štrasburgu a ESD v Luxemburgu /projekt "Posilnenie uplatňovania schengenského asquis a práva EÚ justič.orgánmi SR/, pozícia poslucháča,

Published judgements

 1. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Zmluva o dielo
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Zmluva o dielo
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdené
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti odstúpenia Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti uznesenia… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie právn.dôvodu a výšky… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 8.457,58 € s prísl. Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 33.193,55 € s… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 7.835,89 € s prísl. Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti závetu Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO + uloženie povinnosti… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz o 1.233,64 EUR… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.