Okresný súd Považská Bystrica Školská 226, 017 33 Považská Bystrica

At the court there are 15 judges working.

For the court we register 28,676 hearings and 44,308 judgements.

Overall 14th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 6,000€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 10th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 6.1 months
 • Average duration for year 2012 is 6.1 months
 • Average duration for year 2011 is 6 months
 • Average duration for year 2010 is 12.4 months

Overall 12th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 6.4 months
 • Average duration for year 2012 is 9.3 months
 • Average duration for year 2011 is 7.1 months
 • Average duration for year 2010 is 11.4 months

Overall 3rd fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 3.4 months
 • Average duration for year 2012 is 3.1 months
 • Average duration for year 2011 is 3.3 months
 • Average duration for year 2010 is 3.4 months

Overall 12th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 2.1 months
 • Average duration for year 2012 is 3 months
 • Average duration for year 2011 is 3.4 months
 • Average duration for year 2010 is 4.2 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus, hovorca krajského súdu v Trenčíne
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Považská Bystrica
Školská 226
017 33 Považská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Katarína Krivulčíková a podpredseda je JUDr. Dagmar Mišúnová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ivo Hlucháň

sudca

2 666

2 466

JUDr. Anna Irikovská

sudkyňa

1 523

1 616

JUDr. Róbert Jankovský

sudca

4 079

3 769

JUDr. Lucia Kovačinová

sudkyňa

606

448

JUDr. Katarína Krivulčíková

predseda

3 582

3 376

JUDr. Anna Kutišová

sudkyňa

1 295

1 355

Mgr. Silvia Kysucká

sudca

2 843

1 882

Mgr. Libor Kysucký

sudca

2 422

1 329

JUDr. Dagmar Mišúnová

podpredseda

516

1 777

Mgr. Júlia Stuhlmann Podobová

sudkyňa

0

0

Mgr. Gabriela Repková

sudkyňa

636

223

JUDr. Ing. PhD. Gabriela Sopková

sudkyňa

442

362

Mgr. Júlia Stuhlmann - Podobová

sudkyňa

1 238

0

JUDr. Ladislav Vašut

sudca

1 181

2 065

Ladislav Vašut

sudca

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Michal Bednár

pravdepodobne VSÚ

0

2 468

JUDr. Miroslav Číž

sudca

1 445

922

Ing. František Ďuriš

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Hedviga Grošaftová

sudkyňa

0

0

JUDr. Alica Harišová

pravdepodobne VSÚ

0

105

JUDr. Ivo Hlucháň

sudca

2 666

2 466

JUDr. Anna Irikovská

sudkyňa

1 523

1 616

JUDr. Róbert Jankovský

sudca

4 079

3 769

JUDr. Lucia Kojtalová

pravdepodobne VSÚ

0

1 252

JUDr. Monika Kostelná

pravdepodobne VSÚ

0

987

JUDr. Lucia Kovačinová

sudkyňa

606

448

JUDr. Katarína Krivulčíková

predseda

3 582

3 376

Mgr. Milada Kutišová

pravdepodobne VSÚ

0

799

Mgr. Silvia Kysucká

sudca

2 843

1 882

Mgr. Libor Kysucký

sudca

2 422

1 329

JUDr. Helena Loduhová

sudkyňa

1 992

3 085

Oľga Majcíková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Helena Markovičová

sudkyňa

0

0

Ľubica Melicheríková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Dagmar Mišúnová

podpredseda

516

1 777

Monika Mituníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Eva Nečesaná

pravdepodobne VSÚ

0

1 776

JUDr. Dušan Nemeth

pravdepodobne VSÚ

0

55

Mgr. Ján Odnoga

neznámy pracovník

0

1 598

Mgr. Andrej Petrík

pravdepodobne VSÚ

0

564

Mgr. Júlia Stuhlmann Podobová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ivana Priečková

pravdepodobne VSÚ

0

218

Mgr. Gabriela Repková

sudkyňa

636

223

Mgr. Milada Šalamúnová

pravdepodobne VSÚ

0

475

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

229

622

Mgr. Ing. PhD. Gabriela Sopková

pravdepodobne VSÚ

0

522

JUDr. Ing. PhD. Gabriela Sopková

sudkyňa

442

362

JUDr. Marta Szántaiová

neznáma pracovníčka

0

1 043

Ladislav Vašut

sudca

0

0

JUDr. Marta Zigová

pravdepodobne VSÚ

0

1 341

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 189 ods.1, ods.2… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie kreditnej karty… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2.139,91 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 1 080,34 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 364 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 289 ods.1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .