Okresný súd Považská Bystrica Školská 226, 017 01 Považská Bystrica

At the court there are 14 judges working.

For the court we register 32,132 hearings and 46,658 judgements.

Overall 14th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 6,000€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 10th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 6.1 months
 • Average duration for year 2012 is 6.1 months
 • Average duration for year 2011 is 6 months
 • Average duration for year 2010 is 12.4 months

Overall 12th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 6.4 months
 • Average duration for year 2012 is 9.3 months
 • Average duration for year 2011 is 7.1 months
 • Average duration for year 2010 is 11.4 months

Overall 3rd fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 3.4 months
 • Average duration for year 2012 is 3.1 months
 • Average duration for year 2011 is 3.3 months
 • Average duration for year 2010 is 3.4 months

Overall 12th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 2.1 months
 • Average duration for year 2012 is 3 months
 • Average duration for year 2011 is 3.4 months
 • Average duration for year 2010 is 4.2 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus, hovorca krajského súdu v Trenčíne
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Považská Bystrica
Školská 226
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
V dňoch 14. 04.2022 a 23.12.2022. sú úradné hodiny v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
V dňoch 14. 04.2022 a 23.12.2022. sú úradné hodiny v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Katarína Krivulčíková a podpredseda je JUDr. Dagmar Mišúnová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ivo Hlucháň

sudca

3 133

2 862

JUDr. Róbert Jankovský

sudca

4 833

4 067

JUDr. Lucia Kovačinová

sudkyňa

1 077

819

JUDr. Katarína Krivulčíková

predseda

3 887

3 529

JUDr. Anna Kutišová

sudkyňa

1 295

1 349

Mgr. Silvia Kysucká

sudca

3 220

2 101

Mgr. Libor Kysucký

sudca

2 847

1 545

JUDr. Dagmar Mišúnová

podpredseda

845

1 999

Mgr. Júlia Stuhlmann Podobová

sudkyňa

0

0

Mgr. Gabriela Repková

sudkyňa

636

228

JUDr. Ing. PhD. Gabriela Sopková

sudkyňa

958

592

Mgr. Júlia Stuhlmann - Podobová

sudkyňa

1 238

0

JUDr. Ladislav Vašut

sudca

1 181

2 066

Ladislav Vašut

sudca

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Michal Bednár

pravdepodobne VSÚ

0

2 468

JUDr. Hedviga Grošaftová

sudkyňa

0

0

JUDr. Alica Harišová

pravdepodobne VSÚ

0

105

JUDr. Ivo Hlucháň

sudca

3 133

2 862

JUDr. Anna Irikovská

sudkyňa

1 523

1 661

JUDr. Róbert Jankovský

sudca

4 833

4 067

JUDr. Lucia Kojtalová

pravdepodobne VSÚ

0

1 252

JUDr. Monika Kostelná

pravdepodobne VSÚ

0

994

JUDr. Lucia Kovačinová

sudkyňa

1 077

819

JUDr. Katarína Krivulčíková

predseda

3 887

3 529

Mgr. Milada Kutišová

pravdepodobne VSÚ

0

799

Mgr. Silvia Kysucká

sudca

3 220

2 101

Mgr. Libor Kysucký

sudca

2 847

1 545

JUDr. Helena Loduhová

sudkyňa

1 992

3 103

Oľga Majcíková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Helena Markovičová

sudkyňa

0

0

Ľubica Melicheríková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Monika Mituníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Dagmar Mišúnová

podpredseda

845

1 999

JUDr. Dušan Nemeth

pravdepodobne VSÚ

0

55

Eva Nečesaná

pravdepodobne VSÚ

0

1 776

Mgr. Ján Odnoga

neznámy pracovník

0

1 598

Mgr. Andrej Petrík

pravdepodobne VSÚ

0

564

Mgr. Júlia Stuhlmann Podobová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ivana Priečková

pravdepodobne VSÚ

0

218

Mgr. Gabriela Repková

sudkyňa

636

228

JUDr. Monika Sitáriková

predseda

0

0

Mgr. Ing. PhD. Gabriela Sopková

pravdepodobne VSÚ

0

520

JUDr. Ing. PhD. Gabriela Sopková

sudkyňa

958

592

JUDr. Marta Szántaiová

neznáma pracovníčka

0

1 044

Ladislav Vašut

sudca

0

0

JUDr. Marta Zigová

pravdepodobne VSÚ

0

1 340

JUDr. Miroslav Číž

sudca

1 445

929

Ing. František Ďuriš

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Milada Šalamúnová

pravdepodobne VSÚ

0

475

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

229

624

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie bez odôvodnenia – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada nemajetkovej ujmy a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.555,40 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy styku Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vylúčenie veci z exekúcie s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .