JUDr. Iveta Sopková

 1. Active judge at the court Krajský súd Trenčín, we register 283 hearings and 38 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Trenčín, we register 1,519 hearings and 935 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 9 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014 and 2013.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

 • Samostatný strážny Radoslav Sopko, Úvtos Dubnica nad Váhom.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

 • Samostatný strážny Radoslav Sopko, Úvtos Dubnica nad Váhom.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 588 days in the period and was assigned on average 27 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 15 from 40 possible points and ranked on 623 – 638. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 0 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 39.8% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 176
 • Number of Affirmed Decisions – 70

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.2% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 7.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 318 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 528 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 254 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 48.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 115.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 194 days and on average was assigned 359 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 204 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 197 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 270 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 60,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 50,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 11.04.2013 Určovacie žaloby, 13.–14.06.2013 Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva, Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva, 6.11.2013 Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní
 • 2013 – 11.04.2013 Určovacie žaloby, 13.–14.06.2013 Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva, Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva, 6.11.2013 Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní

Published judgements

 1. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Incidenčné spory
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.613,67 € s prísl. Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 3.859,20 € s… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o určenie popretej… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 1.006,85 € s… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 23 000,- € s prísl. Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 9.522,88 Eur s… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 17.260,47 EUR s… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neúčinnosti právnych… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie pohľadávky Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie pohľadávky Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.