JUDr. Erika Šobichová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
 2. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 622 pojednávaní a 974 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č. OPS/BEZ/2015/4773… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – MARCONY, s.r.o., Hubová
  Odporca – Národný inšpektorát práce, Košice
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, odvolanie proti rozh.SP-ú č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – Aleksandra Bialek
  Odporca – Sociálna poisťovňa-ústredie Bratislava
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. ZS 504/00010/2015/R z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – KK MED, s.r.o., Žilina
  Odporca – Úrad pre dohľad nad zdravot. starostl., Bratisl.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č. 21092061/2015 z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – Transeuropa, s.r.o., Žilina
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č.: KM-OLVS-57/2016/OPK z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – Ing. Ľuboš Poburíni
  Odporca – Prezident PZ SR, Ministerstvo vnútra SR
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – Branislav Kleň
  Odporca – Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a BP
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, odklad vykonateľnosti rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – Gryf, reklamné štúdio, s.r.o., Žilina - Bytčica
  Odporca – Okresný úrad Žilina, odb. výstavby a byt. pol.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č. 1716443/2016 z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – Milan Minárik
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. NIP č. PO/BEZ/2017/5615… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – Eva Sivčáková
  Odporca – Národný inšpektorát práce Košice
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č. 18/25358/15/RR z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – MVDr. Rastislav Zábronský
  Odporca – Úrad pre reguláciu sieť.odvetví-Regulačná rada
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.