JUDr. Erika Šobichová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Poznámka: .
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 639 pojednávaní a 834 rozhodnutí.
  Poznámka: .

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Veronika Poláčková, JUDr. Erika Šobichová a Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – ["L", "P"]
  Odporca – ["Z", "W"]
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba proti Dodatku 2 k… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Veronika Poláčková, JUDr. Erika Šobichová a Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – ["L", "P"]
  Odporca – ["X", "Z"]
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č. 181481/2017 z… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, stavebné konanie Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, odvol. proti rozh. SP-ú č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, odvolanie proti rozh. SP-ú č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Správna žaloba na preskúmanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – I. V.
  Odporca – V. Y.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – Q. M.
  Odporca – D. O.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – U. A.
  Odporca – O. G.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č. 8131/2016-6.3 z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Šobichová
  Navrhovateľ – P. W.
  Odporca – O. I.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.