JUDr. Mária Špániková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 3 331 pojednávaní a 1 666 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Tajomník Alžbeta Vassová, Justičná Pokladňa.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

 • Tajomník Alžbeta Vassová, Justičná Pokladňa.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

 • Tajomník Alžbeta Vassová, Justičná pokladňa.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

 • Tajomník Alžbeta Vassová, Justičná pokladňa.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1368 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 14 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 18 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 478 – 505. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 57,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 280
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 161

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 429,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 266 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 227 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 85,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 322,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 981 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 17 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 16.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 576 – 590. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 58,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 218
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 127

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 423 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 529 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 327 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 61,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 117,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 592 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 165 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 149
 • Počet potvrdených odvolaní – 92

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 17,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 777 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 541 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 301 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 51,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 74,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 8 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 726 – 728. mieste. Za kvalitu získal 5 z 15 možných bodov, za efektivitu 3 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – seminár – 24.4.2013, 30.10.2013, 6.11.2013
 • 2013 – seminár – 24.4.2013, 30.10.2013, 6.11.2013

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie rozkazu na plnenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - 52.661,59 € Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie nájomného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.095,40 € Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada ušlej mzdy Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1 232,44 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na určenie otcovstva a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9000 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na úhradu niektorých… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 39 396,00 € Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - 67,00 € Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - 72,00 € Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - 59,69 € Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 251,24 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - 127,99 € Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 392,08 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,70 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.