JUDr. René Štepánik

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava V, we register 1,587 hearings and 645 judgements.
 2. Inactive judge at the court Najvyšší súd Slovenskej republiky, in the meantime we register no hearings and no judgements.
  Note: sudca Okresného súdu Bratislava V, ktorý je od 1. apríla 2014 do 31. marca 2015 dočasne pridelený na Najvyšší súd SR.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2012 and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1147 days in the period and was assigned on average 74 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 21.5 from 40 possible points and ranked on 317 – 344. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 65.5% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 113
 • Number of Affirmed Decisions – 74

An appeal against the judge's judgements is filed in 8% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 2.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 129.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 103 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 42 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 40.8% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 98% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 717 days in the period and was assigned on average 46 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 14.5 from 40 possible points and ranked on 639 – 649. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 8.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 63.6% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 55
 • Number of Affirmed Decisions – 35

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.7% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 326 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 83 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 27 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 32.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 66% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 495 days and on average was assigned 65 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 43
 • Number of confirmed judgements – 27

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 310 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Podpredseda súdu, riadiaca činnosť.Od 1.4.2013 vykonáva stáž na NS SR. Nevybavené spisy boli prerozdelené.
 • 2012 – Podpredseda súdu, riadiaca činnosť, zástup predsedu súdu.
 • 2011 – Lektor justičnej akadémie, cca 4 prednášky ročne.
 • 2011 – Lektor justičnej akadémie, cca 4 prednášky ročne.
 • 2011 – JUDr. René Štepánik je podpredseda súdu.; 2012 – Podpredseda súdu, riadiaca činnosť, zástup predsedu súdu.; 2013 – Podpredseda súdu, riadiaca činnosť.Od 1.4.2013 vykonáva stáž na NS SR. Nevybavené spisy boli prerozdelené.
 • 2011 – JUDr. René Štepánik je podpredseda súdu.

Published judgements

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba § 348/1a Hearing will be held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 277/1,4 Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing will be held on

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba §221/1,4a Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Bratislava V
  Judge – JUDr. René Štepánik
  Defendant – W. Q.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing will be held on

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba - § 172/1d… Hearing will be held on

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba §221/1,2 Hearing will be held on

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba §212/1a,/2b Hearing will be held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Hearing will be held on

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba § 155/2,§… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba § 360/1,2b Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba - § 183/1,2a, §… Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing was held on

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba §188/1/2c Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava V
  Judge – JUDr. René Štepánik
  Defendant – M. S.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba § 360/1,2b Hearing was held on

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba §207/1,/3b,c Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba § 245/1 Hearing was held on

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba § 171/2 Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba - § 310/1, 2c… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.