JUDr. Dagmar Aradská

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Komárno, evidujeme 3 605 pojednávaní a 3 408 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1424 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 24 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 29 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 41 – 48. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 71,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 466
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 333

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 190 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 177 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 109 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 61,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 288,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1016 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 30 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 390 – 416. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 315
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 221

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 375 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 756 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 264 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 34,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 95,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 613 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 280 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 114
 • Počet potvrdených odvolaní – 66

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 249 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 409 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 281 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 58,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 135,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 509 – 518. mieste. Za kvalitu získal 7,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 11 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Spolu 7 pracovných dní ako poslucháč na seminároch: 11.4.13– určovacie žaloby, 22.–23.5.13 – Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností a spolupráce pri vykonávaní dôkazov v obč. a obchodných veciach štátov EU, 13.–14.6.13 –Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo,zabezpečovacie prevody práva, 16.–17.9.13 –Profesionálna etiketa sudcu a prokurátora, Krízová komunikácia, Rétorika.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Podľa rozvrhu práce v dôsledku výrazne zvýšeného nápadu vecí v agende C bol pomer pridelených vecí viackrát zmenený :z nápadu 1/6 na 5/31 a potom od 22.10. 2013 na 1/35, agenda Cpr bola prideľovaná v 1/6–ine potom v 1/7–ine, agenda Ro v 1/6–ine a od 22.3. 2013 v 1/35–ine a agenda Er v 1/9–ine a od 22.03.2013 v 1/10–ine.
 • 2012 – Spolu 9 pracovných dní ako poslucháč na seminároch: –Technika pojednávania a rozbor procesu, Odstrániteľné a neodstrániteľné vady návrhu, Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, Najnovšia judikatúra ESĽP– civilný úsek, Určenie medzinárodného príslušného súdu
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.Sudkyni agenda C podľa rozvrhu práce bola prideľovaná v 4/19–ine, agenda Cpr v 1/4–ine , agenda Ro v 4/19–ine, a Er v 1/9–ine. ; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Podľa rozvrhu práce v dôsledku výrazne zvýšeného nápadu vecí v agende C bol pomer pridelených vecí viackrát zmenený :z nápadu 1/6 na 5/31 a potom od 22.10. 2013 na 1/35, agenda Cpr bola prideľovaná v 1/6–ine potom v 1/7–ine, agenda Ro v 1/6–ine a od 22.3. 2013 v 1/35–ine a agenda Er v 1/9–ine a od 22.03.2013 v 1/10–ine.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.Sudkyni agenda C podľa rozvrhu práce bola prideľovaná v 4/19–ine, agenda Cpr v 1/4–ine , agenda Ro v 4/19–ine, a Er v 1/9–ine.
 • 2011 – poslucháč – 17 pracovných dní témy: Vyhľadávanie a výklad EU, Aplikačné problémy OSP, Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti pracovného práva, špecifiká rozhodovania o otázkach detí, Aktuálna judikatúra v oblasti obč. práva, Aktuálne problémy v dedičskom konaní, premlčanie ,preklúzia v obč.práve, spory o vlastnícke právo, Majetkové ,vecné a pozemkové práva ; 2012 – Spolu 9 pracovných dní ako poslucháč na seminároch: –Technika pojednávania a rozbor procesu, Odstrániteľné a neodstrániteľné vady návrhu, Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, Najnovšia judikatúra ESĽP– civilný úsek, Určenie medzinárodného príslušného súdu ; 2013 – Spolu 7 pracovných dní ako poslucháč na seminároch: 11.4.13– určovacie žaloby, 22.–23.5.13 – Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností a spolupráce pri vykonávaní dôkazov v obč. a obchodných veciach štátov EU, 13.–14.6.13 –Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo,zabezpečovacie prevody práva, 16.–17.9.13 –Profesionálna etiketa sudcu a prokurátora, Krízová komunikácia, Rétorika.
 • 2011 – poslucháč – 17 pracovných dní témy: Vyhľadávanie a výklad EU, Aplikačné problémy OSP, Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti pracovného práva, špecifiká rozhodovania o otázkach detí, Aktuálna judikatúra v oblasti obč. práva, Aktuálne problémy v dedičskom konaní, premlčanie ,preklúzia v obč.práve, spory o vlastnícke právo, Majetkové ,vecné a pozemkové práva

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok pre uznanie – Vlastnícke právo…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 12 014,94 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4902,15 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 200 € s prísl . Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6241,7 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.121,59 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 666 € Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3 267,02 € s prís… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 100 € s prísl.. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.