JUDr. Roman Tichý

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 108 pojednávaní a 244 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 462 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 150 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 74
 • Počet potvrdených odvolaní – 48

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 174 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 49 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 22 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 40% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Od 01.01.2013 pozastavený nápad, z dôvodu odchodu sudcu na Krajský súd v Žiline.
 • 2013 – Od 01.01.2013 pozastavený nápad, z dôvodu odchodu sudcu na Krajský súd v Žiline.
 • 2013 – 0
 • 2012 – 16.– 17.02.2012, 25.– 26.10.2012 – pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P, 23.– 24.10.2012 – Pracovné stretnutie civilných sudcov
 • 2011 – 0 školení; 2012 – 16.– 17.02.2012, 25.– 26.10.2012 – pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P, 23.– 24.10.2012 – Pracovné stretnutie civilných sudcov; 2013 – 0
 • 2011 – 0 školení

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Odmietajúce odvolanie, Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 369,60 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného pre plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 387,43 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 9.854,55 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.