JUDr. Marián Trenčan

 1. Aktívny podpredseda na súde Najvyšší Správny súd, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 2 pojednávania a 451 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 25 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.: 1100301/1/383865/2014/4985… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – Mgr. Marián Degma, Mgr. Viliam Pohančeník a JUDr. Marián Trenčan
  Navrhovateľ – ["L", "Z"]
  Odporca – ["T", "Z"]
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, ZAISTENIE Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.: OU-BA-OOP3-2015/036568 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Marián Trenčan
  Navrhovateľ – P. Z.
  Odporca – K. Y.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.