JUDr. Anna Trnková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 1 194 pojednávaní a 743 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 654 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 66 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 39% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 41
 • Počet potvrdených odvolaní – 16

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 271 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 133 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 75 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 55,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 117,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 416. – 430. mieste. Za kvalitu získal 5,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa nezúčastnil na žiadnej zo vzdelávacích aktivít.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.; 2013 – Sudca sa nezúčastnil na žiadnej zo vzdelávacích aktivít.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, trestný čin - §222/1, §222a/2 TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Marián Hronec
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 221/1,3a) , § 20… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Mgr., Ivan Košťál
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §221/1, §221/3c, §221/4a, §138i… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Patrik Béger
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 20, § 222/1,3a)… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Ján Kocian
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, trestný čin - § 212/2a/, 4a/ TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Lukáš Varga
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §208/1a,b, §208/3c,d TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Štefan Molnár
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §188/1 TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Denis Muzika
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §172/1c,d, §172/2c TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Andrej Čerenka
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 250a/1,4 TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Ján Slabý
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, trestný čin - §156/1 TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Maroš Farkaš
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, trestný čin - §221/1, §221/3c Tz Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Viliam Adamča
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, trestný čin - §221/1, §221/2 TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Ing., Anna Fujaková
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 207/1 TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Miloš Mašír
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Trestný čin - § 207/1, 3a/, b/ TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Michaela Baloghová
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, povolenie obnovy konania Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – František Valentíny
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §348/1d TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Norbert Berky
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 250a/1,4 TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Ján Slabý
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, trestný čin - §221/1, p221/2… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Jana Berecová
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, trestný čin - §212/2f, §212/3b TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – Igor Svatoň
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.