JUDr. Jana Tvrdá

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 3 438 pojednávaní a 2 130 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 17
 • Prieťahy pred pridelením veci – 13

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1070 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 95 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 368. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 104
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 76

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 306 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 228 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 134 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 58,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 120,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 14
 • Prieťahy pred pridelením veci – 13

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 655 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 66 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 19.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 467 – 491. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 56
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 38

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 430 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 492 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 361 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 73,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 122,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 8 a prieťahy pred pridelením veci 7.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2012 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 294 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 213 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 24
 • Počet potvrdených odvolaní – 17

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 903 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 547 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 397 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 68,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 59,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 9,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 714 – 717. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 1 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni 30.10.2013 – Justičná akadémia Pezinok – "Rozvod (výška výživného....)" – 1 deň 6.11.2013 – Justičná akadémia Pezinok – "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – 1 deň 28. – 29.11.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Spotrebiteľké úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" – 2 dni
 • 2013 – 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni 30.10.2013 – Justičná akadémia Pezinok – "Rozvod (výška výživného....)" – 1 deň 6.11.2013 – Justičná akadémia Pezinok – "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – 1 deň 28. – 29.11.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Spotrebiteľké úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" – 2 dni
 • 2012 – 30.5.2012 – 1.10.2012 1Spr/9/12 – Dodatok č. 6 k Rozvrhu práce OS Piešťany znížený pomer prideľovania spisov z1 na 0 v 13C, 13P, 13Cd, 13Ccud, 13S, 13U, 13PPOm, 13Po, 13Ps, 13Pd, 13Pcud z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti.
 • 2012 – 30.5.2012 – 1.10.2012 1Spr/9/12 – Dodatok č. 6 k Rozvrhu práce OS Piešťany znížený pomer prideľovania spisov z1 na 0 v 13C, 13P, 13Cd, 13Ccud, 13S, 13U, 13PPOm, 13Po, 13Ps, 13Pd, 13Pcud z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Rozvod
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie mena Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie príspevku na výživu… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vrátenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného - maloletý Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO + zmena zverenia Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného - maloletý Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.