JUDr. Jana Tvrdá

 1. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 3 571 pojednávaní a 4 rozhodnutia.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie nadpriemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z rodinnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z rodinnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 75.32% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 158 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 445.71%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 0 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 156 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 139.152. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 0 nevybavených vecí. Z nich 0.00% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je horšia než priemer.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 17
 • Prieťahy pred pridelením veci – 13

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1070 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 95 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 368. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 104
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 76

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 306 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 228 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 134 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 58,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 120,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 14
 • Prieťahy pred pridelením veci – 13

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 655 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 66 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 19.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 467 – 491. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 56
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 38

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 430 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 492 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 361 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 73,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 122,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 8 a prieťahy pred pridelením veci 7.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2012 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 294 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 213 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 24
 • Počet potvrdených odvolaní – 17

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 903 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 547 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 397 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 68,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 59,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 9,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 714 – 717. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 1 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni 30.10.2013 – Justičná akadémia Pezinok – "Rozvod (výška výživného....)" – 1 deň 6.11.2013 – Justičná akadémia Pezinok – "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – 1 deň 28. – 29.11.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Spotrebiteľké úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" – 2 dni
 • 2013 – 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni 30.10.2013 – Justičná akadémia Pezinok – "Rozvod (výška výživného....)" – 1 deň 6.11.2013 – Justičná akadémia Pezinok – "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – 1 deň 28. – 29.11.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Spotrebiteľké úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" – 2 dni
 • 2012 – 30.5.2012 – 1.10.2012 1Spr/9/12 – Dodatok č. 6 k Rozvrhu práce OS Piešťany znížený pomer prideľovania spisov z1 na 0 v 13C, 13P, 13Cd, 13Ccud, 13S, 13U, 13PPOm, 13Po, 13Ps, 13Pd, 13Pcud z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti.
 • 2012 – 30.5.2012 – 1.10.2012 1Spr/9/12 – Dodatok č. 6 k Rozvrhu práce OS Piešťany znížený pomer prideľovania spisov z1 na 0 v 13C, 13P, 13Cd, 13Ccud, 13S, 13U, 13PPOm, 13Po, 13Ps, 13Pd, 13Pcud z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Rozvod – Vyživovacie povinnosti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Rozvod – Vyživovacie povinnosti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod – Vyživovacie povinnosti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do starostlivosti +… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného na manželku Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie výchovného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie príspevku na výživu… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie príspevku na výživu… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.