JUDr. Július Urban

 1. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Dunajská Streda, evidujeme 23 pojednávaní a 86 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 176 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 90 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 34% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 53
 • Počet potvrdených odvolaní – 18

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 20,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 13,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – Sudca funkciu sudcu v roku 2012 vykonával do 28.06.2012. K uvedenému dňu bol mu prerušený výkon funkcie sudcu z dôvodu nástupu na starobný dôchodok. Pred nástupom na starobný dôchodok od 02.05.2012 do 28.06.2012 čerpal zostatkovú dovolenku.
 • 2011 – Opatrením predsedníčky súdu Spr 244/2011 s účinnosťou od 21.03.2011 do oddelenia sudcu z dôvodu práceneschopnosti bol pozastavený nápad vecí do tohto oddelenia. Neskončené veci z tohto oddelenia z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti sudcu opatrením č. Spr 244/2011 boli prerozdelené a boli pridelené do oddelenia sudcov JUDr. Ladislava Pirosa a Mgr. Rudolfa Novotného. Účinnosťou od 13.09.2011 nápad do oddelenia sudcu bol obnovený a boli mu do oddelenia späť pridelené veci, ktoré v jeho neprítomnosti neboli právoplatne skončené. Celkom dostal do svojho oddelenia späť 124 vecí s 160 osobami do oddelenia 3T, 4 veci s 4 osobami do oddelenia 3Tp a 3 veci s 3 osobami do oddelenia 3Nt. ; 2012 – Sudca funkciu sudcu v roku 2012 vykonával do 28.06.2012. K uvedenému dňu bol mu prerušený výkon funkcie sudcu z dôvodu nástupu na starobný dôchodok. Pred nástupom na starobný dôchodok od 02.05.2012 do 28.06.2012 čerpal zostatkovú dovolenku.
 • 2011 – Opatrením predsedníčky súdu Spr 244/2011 s účinnosťou od 21.03.2011 do oddelenia sudcu z dôvodu práceneschopnosti bol pozastavený nápad vecí do tohto oddelenia. Neskončené veci z tohto oddelenia z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti sudcu opatrením č. Spr 244/2011 boli prerozdelené a boli pridelené do oddelenia sudcov JUDr. Ladislava Pirosa a Mgr. Rudolfa Novotného. Účinnosťou od 13.09.2011 nápad do oddelenia sudcu bol obnovený a boli mu do oddelenia späť pridelené veci, ktoré v jeho neprítomnosti neboli právoplatne skončené. Celkom dostal do svojho oddelenia späť 124 vecí s 160 osobami do oddelenia 3T, 4 veci s 4 osobami do oddelenia 3Tp a 3 veci s 3 osobami do oddelenia 3Nt.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Július Urban
  Obžalovaný – J. B.
 3. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Július Urban
  Obžalovaní – E. R. a M. G.
 4. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Július Urban
  Obžalovaný – F. G.
 5. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Július Urban
  Obžalovaný – E. A.
 7. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Július Urban
  Obžalovaný – B. D.
 8. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Július Urban
  Obžalovaný – I. P.
 9. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Július Urban
  Obžalovaní – N. X. a P. L.
 10. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Július Urban
  Obžalovaný – F. P.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.