JUDr. Július Urban

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Dunajská Streda, we register 23 hearings and 86 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 176 days and on average was assigned 90 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 34% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 53
 • Number of confirmed judgements – 18

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 20,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 13,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – Sudca funkciu sudcu v roku 2012 vykonával do 28.06.2012. K uvedenému dňu bol mu prerušený výkon funkcie sudcu z dôvodu nástupu na starobný dôchodok. Pred nástupom na starobný dôchodok od 02.05.2012 do 28.06.2012 čerpal zostatkovú dovolenku.
 • 2011 – Opatrením predsedníčky súdu Spr 244/2011 s účinnosťou od 21.03.2011 do oddelenia sudcu z dôvodu práceneschopnosti bol pozastavený nápad vecí do tohto oddelenia. Neskončené veci z tohto oddelenia z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti sudcu opatrením č. Spr 244/2011 boli prerozdelené a boli pridelené do oddelenia sudcov JUDr. Ladislava Pirosa a Mgr. Rudolfa Novotného. Účinnosťou od 13.09.2011 nápad do oddelenia sudcu bol obnovený a boli mu do oddelenia späť pridelené veci, ktoré v jeho neprítomnosti neboli právoplatne skončené. Celkom dostal do svojho oddelenia späť 124 vecí s 160 osobami do oddelenia 3T, 4 veci s 4 osobami do oddelenia 3Tp a 3 veci s 3 osobami do oddelenia 3Nt. ; 2012 – Sudca funkciu sudcu v roku 2012 vykonával do 28.06.2012. K uvedenému dňu bol mu prerušený výkon funkcie sudcu z dôvodu nástupu na starobný dôchodok. Pred nástupom na starobný dôchodok od 02.05.2012 do 28.06.2012 čerpal zostatkovú dovolenku.
 • 2011 – Opatrením predsedníčky súdu Spr 244/2011 s účinnosťou od 21.03.2011 do oddelenia sudcu z dôvodu práceneschopnosti bol pozastavený nápad vecí do tohto oddelenia. Neskončené veci z tohto oddelenia z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti sudcu opatrením č. Spr 244/2011 boli prerozdelené a boli pridelené do oddelenia sudcov JUDr. Ladislava Pirosa a Mgr. Rudolfa Novotného. Účinnosťou od 13.09.2011 nápad do oddelenia sudcu bol obnovený a boli mu do oddelenia späť pridelené veci, ktoré v jeho neprítomnosti neboli právoplatne skončené. Celkom dostal do svojho oddelenia späť 124 vecí s 160 osobami do oddelenia 3T, 4 veci s 4 osobami do oddelenia 3Tp a 3 veci s 3 osobami do oddelenia 3Nt.

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Majetok Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Dunajská Streda
  Judge – JUDr. Július Urban
  Defendants – E. R. and M. G.
 4. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

 5. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

 6. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

 7. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

 9. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Dunajská Streda
  Judge – JUDr. Július Urban
  Defendants – N. X. and P. L.
 10. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.