JUDr. Jana Urbanová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 56 pojednávaní a 763 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7.051,64 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava styku a vzájomný návrh… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 552,75 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, urč. neplatnosti výpovede… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.663,64 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť zmluvy o prevode… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 119.000,- Eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.