JUDr. Róbert Urban

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 1 645 pojednávaní a 758 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného na manželku Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zriadenie vecného bremena… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.444,76 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 26.480,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvod. obohatenia… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že úver je bezúročný… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 706,13 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 350,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.679,64 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.202,18 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.302,39 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava výkonu rodič. práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, neexist.práva žal. na vrát.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti a primerané… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.