JUDr. Eduard Valenčin

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 3 101 pojednávaní a 2 785 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1489 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 16 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 113 – 132. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 295
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 237

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 444,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 173 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 129 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 74,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 253,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1066 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 20 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 24 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 262 – 285. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 79,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 211
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 168

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 380 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 568 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 217 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 38,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 95,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 642 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 169 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 73,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 91
 • Počet potvrdených odvolaní – 67

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 370 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 291 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 105 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 31,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 87,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 253 – 268. mieste. Za kvalitu získal 9,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 5
 • 2012 – 4
 • 2011 – 8; 2012 – 4; 2013 – 5
 • 2011 – 8

Vynesené rozhodnutia

 1. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody - straty na… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3.539,41 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3.000 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2.123,09 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8.315,42 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3.165,81 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckého práva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 145,97 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 282,80 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody - straty na… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 152,91 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie spoločného nájmu Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 90.200 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.