JUDr. Libuša Záthurecká

 1. Active judge at the court Okresný súd Banská Bystrica, we register 3,297 hearings and 2,584 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1474 days in the period and was assigned on average 16 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 23.5 from 40 possible points and ranked on 224 – 243. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 70.3% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 273
 • Number of Affirmed Decisions – 192

An appeal against the judge's judgements is filed in 11% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 268.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 98 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 64 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 65.3% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 172.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1046 days in the period and was assigned on average 19 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 24 from 40 possible points and ranked on 262 – 285. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 67.2% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 189
 • Number of Affirmed Decisions – 127

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.5% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 228 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 334 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 142 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 42.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 108.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 628 days and on average was assigned 185 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 98
 • Number of confirmed judgements – 64

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 175 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 273 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 155 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 50,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 116,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 355 – 369. mieste. Za kvalitu získal 7,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov – 1. časť / 2013/KEP/5,06.03.2013,KS v BB
 • 2012 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Technika pojednávania,konanie na súde,kontradiktórnosť civilného procesu/2012/KSP/113,8.11.2012,UPV BB,
 • 2011 – 28.03.2011, 02.08.2011, 05.12.2011 – účasť na občianskoprávnych grémiách Okresného súdu Banská Bystrica, člen sudcovskej rady OS BB; 2012 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Technika pojednávania,konanie na súde,kontradiktórnosť civilného procesu/2012/KSP/113,8.11.2012,UPV BB,; 2013 – Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov – 1. časť / 2013/KEP/5,06.03.2013,KS v BB
 • 2011 – 28.03.2011, 02.08.2011, 05.12.2011 – účasť na občianskoprávnych grémiách Okresného súdu Banská Bystrica, člen sudcovskej rady OS BB

Published judgements

 1. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu nemajetkovej ujmy vo… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 2 916 Eur s prísl. Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 9 165,11 Eur s prísl. Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o ochranu osobnosti Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 10 869,89 Eur s prísl. Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 5 143,13 Eur s prísl. Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 5 542,76 Eur s prísl. Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 4 968,56 Eur s prísl. Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neúčinnosti právneho… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 561 Eur s prísl. Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 5 875,00 Eur Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 102,04 Eur s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 41 200 Eur s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 76,09 Eur s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 9 941,70 Eur s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu nemajetkovej ujmy vo… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o ochranu osobnosti Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 4 866,50 Eur s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.