JUDr. František Zelený

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Poprad, evidujeme 3 274 pojednávaní a 2 182 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1489 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 17 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 26.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 99 – 112. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 71,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 220
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 157

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 302,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 146 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 103 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 70,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 244,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1072 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 19 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 19.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 467 – 491. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 10.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 149
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 105

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 355 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 465 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 137 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 29,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 77,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 215 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 76 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 76% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 25
 • Počet potvrdených odvolaní – 19

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 15,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – Nápad znížený na 1/2 z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu.
 • 2011 – Nápad znížený na 1/2 z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu.
 • 2011 – Jednodňový seminár – Uzatvárenie poistných zmlúv, poistenie, KS v Košiciach, december 2011.
 • 2011 – Jednodňový seminár – Uzatvárenie poistných zmlúv, poistenie, KS v Košiciach, december 2011.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 47.027,-- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zaplatenie 33.381,60… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1194,16 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 7.500,- eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.460,74 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie spoludlžníctva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2.328,60 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 174,76 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 231,89 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 70,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie splatnosti Zmluvy o… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 47.600,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie práva zodpovedajúceho… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zdržanie sa výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.