JUDr. Ladislav Cakoci

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 093 pojednávaní a 577 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátori za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neprijateľnosti zmluvnej… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 221,93 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.948,49 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.848,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 5.766,80 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 0,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.328,15 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.003,01 EUR Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 466,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti dohody o zrážkach zo… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 14.605,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.357,12 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti výpovede z… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.