JUDr. Ladislav Cakoci

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 593 pojednávaní a 781 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že nehnuteľnosti patria do… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 1.873,23 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.346,24 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.000,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že nehnuteľnosti patria do… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3 570,28 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.339,27 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyslovenie neplatnosti dodatku č. 1 Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, pozostalostnú úrazovú rentu Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.770,47 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 708,13 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vecného bremena Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 258,28 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 14.790,70 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.509,11 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného obohatenia 1.025,-… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.