JUDr. Ladislav Cakoci

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 058 pojednávaní a 567 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy – neplatná podmienka vo výroku
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 200,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 892,87 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.999,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 681,77 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 190,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.694,53 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 682,63 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, vylúčenie veci z exekúcie Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť okamžitého skončenia prac.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 311,85 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.288,05 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhradu škody s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 20.000,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 6.308,49 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.088,86 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 458,50 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.