JUDr. Ladislav Cakoci

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 749 pojednávaní a 737 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Neplatnosť právnych úkonov
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 88.915,99 Kč s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 965.000,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 7.253,48 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.539,39 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť výpovede z… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neprijateľných… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 15.000,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.165,01 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 740,96 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť dohody o zrážkach… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že pracovný pomer… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 11.320,01 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1 902,88 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.