JUDr. Peter Tutko

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 519 pojednávaní a 1 127 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 28 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

None

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.638,88 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 737,16 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 549,61 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 463,50 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Vyhlásenie rozsudku, 23.966,55 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 106,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že zmluva o úvere je… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 620,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.