Okresný súd Revúca SNP 539/1, 050 01 Revúca

Na súde pracuje 8 sudcov.

Pre súd evidujeme 14 336 pojednávaní a 31 877 rozhodnutí.

Celkovo 7. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 500€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 13. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,5 mesiaca

Celkovo 15. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Celkovo 6. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 2. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 1,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 1,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Okresný súd Revúca
SNP 539/1
050 01 Revúca
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Podpredseda súdu je JUDr. Miroslava Kvetková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Vladislav Ďurkáň

sudca

495

1 147

JUDr. Michaela Králiková

sudkyňa

1 392

1 503

JUDr. Miroslava Kvetková

podpredseda

2 313

3 960

JUDr. Lívia Mikulášová

sudkyňa

138

306

JUDr. Lucia Prčová

sudkyňa

1 597

2 569

JUDr. Miroslav Šedivec

sudca

1 809

3 410

JUDr. Marián Török

sudca

885

1 030

JUDr. Michal Uhorskai

sudca

2 236

2 499

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Peter Csank

sudca

807

1 117

Mgr. Vladislav Ďurkáň

sudca

495

1 147

Mgr. Anna Figľušová

pravdepodobne VSÚ

0

2 441

Mgr. Gréta Gibalová

pravdepodobne VSÚ

0

650

JUDr. Mgr. Lenka Gočaltovská

pravdepodobne VSÚ

0

873

Mgr. Alexandra Guliková

pravdepodobne VSÚ

0

70

Mgr. Milan Gunár

pravdepodobne VSÚ

0

1 168

Mgr. Jana Hadbavná

pravdepodobne VSÚ

0

378

Mgr. Sláva Horváthová

pravdepodobne VSÚ

0

252

JUDr. Michala Hrindová

pravdepodobne VSÚ

0

442

Mgr. Janka Kožuchová

pravdepodobne VSÚ

0

83

JUDr. Michaela Králiková

sudkyňa

1 392

1 503

JUDr. Michala Kuliková

pravdepodobne VSÚ

0

361

JUDr. Miroslava Kvetková

podpredseda

2 313

3 960

JUDr. Peter Kvietok

sudca

727

1 034

Ing. Marta Liptáková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Simona Marková

pravdepodobne VSÚ

0

572

JUDr. Lívia Mikulášová

sudkyňa

138

306

JUDr. Sláva Poleková

pravdepodobne VSÚ

0

746

JUDr. Lucia Prčová

sudkyňa

1 597

2 569

JUDr. Ľubomír Šabľa

sudca

0

0

JUDr. Miroslav Šedivec

sudca

1 809

3 410

JUDr. Rastislav Sikorjak

sudca

310

506

Jana Slivenská

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Marián Török

sudca

885

1 030

JUDr. Michal Uhorskai

sudca

2 236

2 499

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie bez odôvodnenia – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie bez odôvodnenia – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin podľa § 225 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin podľa § 189 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin podľa § 189 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie mal. dieťaťa Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .