JUDr. Renáta Audová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Senica, evidujeme 2 998 pojednávaní a 4 770 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 27 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1454 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 62 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 17.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 506 – 524. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 51,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 216
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 111

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,4%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 144,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 139 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 62 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 44,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 129% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1053 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 46 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 367 – 389. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 46,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 154
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 72

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 145 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 313 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 84 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 26,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 110,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 629 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 157 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 53
 • Počet potvrdených odvolaní – 28

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 184 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 123 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 45 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 31% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 92,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 253 – 268. mieste. Za kvalitu získal 6,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 5.6. – 7.6.2013 – 3 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov). 28.11 – 29.11.2013 – 2 dni Omšenie (školenie – spotrebiteľské úvery).
 • 2012 – 23.5.–25.5.2012 – 3 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov).
 • 2011 – Seminár – exekučné právo (2 dni). Seminár – vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva (1 deň).; 2012 – 23.5.–25.5.2012 – 3 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov).; 2013 – 5.6. – 7.6.2013 – 3 dni Omšenie (celokrajská porada sudcov). 28.11 – 29.11.2013 – 2 dni Omšenie (školenie – spotrebiteľské úvery).
 • 2011 – Seminár – exekučné právo (2 dni). Seminár – vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva (1 deň).

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného pre… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - 8… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie - úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - 3763,46… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vecí patriacich do… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - 705,18… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - 70,70… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - 78,-… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR - 348,94… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PR - o… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.