JUDr. Marta Szántaiová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 68 pojednávaní a 31 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Považská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 026 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3731,63 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 8.391,35 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 2.072,27 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 76,32 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 1.110,19 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 168,12 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neexistencie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 6.482,76 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva a iné. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neexistencie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 1.682,21 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 2.482,50 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.