JUDr. Marta Szántaiová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 173 pojednávaní a 126 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Považská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 043 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 842,97 €€ Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 70,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 366,62 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie príspevku na úhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 574,17 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 70,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 1.693,02 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.