Mgr. Dušan Čimo

 1. Aktívny sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 47 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 421 pojednávaní a 675 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014 a 2013.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Pracovné právo
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie predbežného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 295,44 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie platobného rozkazu Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie súdneho poplatku Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie súdneho poplatku Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie súdneho poplatku Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zamietnutí žaloby Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 528,36 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7,14 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.000 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.