JUDr. Soňa Glezgo

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 1 206 pojednávaní a 943 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Košice I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 431 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na plnoleté Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zapretie otcovstva… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, NO 18/4, úprava výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava práv a povinností k mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie - zverenie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradná osobná starostlivosť Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, NO úprava práv a povinností… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, výchovné opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.