JUDr. Soňa Glezgo

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 1 753 pojednávaní a 1 425 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Košice I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 440 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhradná osobná starostlivosť Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, NO+ úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného, NO 26/6 styk… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva, úprava práv… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, NO 25/5 + zverenie dieťaťa do… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, predĺženie pestúnskej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Zmena opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.