JUDr. Soňa Glezgo

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 1 058 pojednávaní a 811 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Košice I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 431 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na plnoleté Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vyslovenie osvojiteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, striedavá starostlivosť, úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie - ústavná… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, NO + výchovné opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, NO - výchovné opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.